483
0
 
Afbeelding Pixabay

Zorgkosten stijgen opnieuw minder hard

De zorgkosten zijn voor het vierde jaar op rij minder hard gestegen dan dat de Nederlandse economie groeit. In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg en dat is 1,7 miljard euro meer dan in 2015. Het grootste deel daarvan, bijna 60 miljard euro, is gefinancierd via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

 

Aan ziekenhuizen en medisch specialisten is 27 miljard euro uitgegeven en dat is 2,5 procent meer dan in 2015. Uitgaven voor geneesmiddelen via openbare apotheken, supermarkten en drogisten waren 5,6 miljard euro, ruim 3 procent meer ten opzichte van 2015.

 

Aan langdurige zorg, de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, is iets meer uitgegeven na een daling in 2015. De betalingen via het persoonsgebonden budget van de Wet langdurige zorg namen fiks toe, met 11,5 procent. Een relatief klein bedrag van 1,1 miljard euro is in 2016 uitgegeven aan asielzoekerscentra en overige internaten die onder de zorguitgaven vallen, deze uitgaven namen met 200 miljoen euro (29 procent) toe.

 

De Algemene Rekenkamer

Volgens de Algemene Rekenkamer is het lastig om inzicht te krijgen in de geleverde zorg voor het beschikbare budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om de problemen van vorig jaar over de verantwoording van de GGZ, over de persoonsgebonden budgetten en het sociaal domein. In de curatieve zorg blijft het een flinke uitdaging om ook in de toekomst de uitgaven te beheersen. De Rekenkamer constateert dat er verdere inspanningen van betrokken partijen nodig zijn om te komen tot effectieve vormen van samenwerking.

Plakken op pagina: 
Tags: 
CBS
Zorguitgaven
Algemene Rekenkamer
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk