606
0
 
Wikipedia

Zeldzame kanker niet zeldzaam in Nederland en EU

 

In Nederland krijgen 14.000 mensen per jaar te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben. Dat is 17% van de totale incidentie van kanker in Nederland. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Surveillance of rare cancers’, waarop Jan Maarten van der Zwan onlangs promoveerde aan de Universiteit Twente.

 

Van de 260 gedefinieerde vormen van kanker trof de promovendus 223 (86 procent) zeldzame vormen aan in Nederland. In Europa levert dat een incidentie op van gemiddeld 541.000 nieuwe patiënten per jaar met een zeldzame vorm van kanker. Dit betekent dat elk jaar 22 procent van alle nieuwe kankerdiagnoses in Europa valt onder de definitie zeldzame kanker.

 

Definitie zeldzame kanker

Voor de definitie ‘zeldzame kanker’ gebruikte de onderzoeker de begripsbepaling -‘incidentie van <6 gevallen per 100.000 persoonsjaren’- van RARECARE, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor zeldzame kanker in Europa. Volgens Van der Zwan brengen deze bevindingen voor het eerst de omvang van zeldzame kanker in Europa in kaart. Ook geeft het proefschrift weer dat onderzoek naar zeldzame vormen van kanker mogelijk is door internationale samenwerking en uitwisseling van data.

 

Het doel van het proefschrift is om de ziektelast van zeldzame vormen van kanker te beschrijven. Het gaat om zeldzame vormen van kanker in het algemeen maar ook om een aantal specifieke vormen van kanker (het thoracale gebied, carcinomen en de endocriene organen en neuro-endocriene tumoren). Van der Zwan drukt de ziektelast van zeldzame vormen van kanker uit in incidentie, prevalentie en overleving.De onderzoeker stelde vast dat de relatieve vijfjaarsoverleving voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker minder goed is (47 procent) dan voor patiënten met een veel voorkomende vorm van kanker (65 procent).

 

Blik op de toekomst

De promovendus verwacht dat er, met alle ontwikkelingen binnen de wetenschap, nieuwe (zeldzame) vormen van kanker ontdekt gaan worden. Om een goed antwoord te vinden op het lage volume en de toenemende diversiteit aan patiënten, zijn er nieuwe inzichten nodig voor het opzetten van studies, het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën en het onderhouden van (operatie)vaardigheden. Om deze innovaties te stimuleren is het belangrijk om kennis via informatienetwerken, registraties en universiteiten met elkaar te delen. 

 

Klik hier voor een interview met Van der Zwan bij Studio Stichte Vecht (12 minuten) 

Plakken op pagina: 
Tags: 
Surveillance of rare cancers
epidemiologie
zeldzame kanker
IKNL
Promotie
Jan Maarten van de Zwan
EU
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk