492
0
 
Lodewijk Asscher

Zaak Dupont zorgt voor verlenging verjaringstermijn

De zaak over het chemiebedrijf Dupont heeft geleid tot een Kamerbrief met een aantal maatregelen voor bedrijven die werken met carcinogene stoffen. Werknemers van DuPont in Dordrecht werden jarenlang niet of nauwelijks beschermd tegen gevaarlijke stoffen terwijl de arbeidsinspectie niets deed. De verjaringstermijn is nu nog vijf jaar, terwijl kanker zich meestal na tientallen jaren uit. Demissionair minister Asscher wil deze termijn verlengen en strenger toezicht op bedrijven die in het verleden de regels voor het werken met gevaarlijke stoffen hebben overtreden. 

 

In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen van het RIVM suggereren adviezen uit een vervolg onderzoek toch risico's op een verhoogde kans op kanker als werknemers langdurig met Teflon (gemaakt van PFOA), beter bekend als de antiaanbaklaag, in aanraking zijn geweest. Deze suggesties zijn dusdanig dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gespecialiseerd team wil die bedrijven gaat controleren of zij hun werknemers voldoende beschermen tegen schadelijke stoffen. Asscher hoopt daarmee het aantal gevallen van beroepsziekten te verlagen. 

 

Mediaberichten

Asscher besloot tot dit onderzoek nadat de afgelopen jaren in verschillende mediaberichten (oud) werknemers van het bedrijf klaagden over gezondheidsschade door het werken met de chemische stoffen DMAC en PFOA. Een Vandaag berichtte dat uit Amerikaans onderzoek blijkt dat PFOA veroorzaker kan zijn van verschillende soorten kanker, zoals blaas en leverkanker.

 

RIVM vond risico eerst verwaarloosbaar

Het onderzoek van het RIVM waar de minister zijn conclusies op baseert toont aan dat het risico op kanker niet is uitgesloten. Wat opvallend in dit verhaal is, is dat het RIVM gezondheidsrisico's een jaar geleden als gering inschatte. Het risico op kanker voor omwonenden werd zelfs ingeschat als ‘verwaarloosbaar’. RIVM schreef in een eerder rapport dat een algemeen gezondheidsonderzoek onder omwonenden daarom weinig tot geen gezondheidswinst zal opleveren. Uit onderzoek blijkt dat sommige omwonenden rond de fabriek Dupont hoge waarden PFOA in hun bloed hebben, wat ook voor deze mensen een verhoogde kans op kanker kan geven. 

 

Verkeerde keelgat

De kennis en het gevaar van deze stoffen bleek bij de fabriek vanaf de jaren 70 al bekend te zijn, maar werd niet met de werknemers gedeeld. De fabriek stelde eigen minimum blootstellingsnormen, maar namen maatregelen zonder de werknemers op de hoogte te stellen van de reden daartoe. Dat schoot bij de Minister in het verkeerde keelgat. De bewindsman pleit nu dat werknemers beter geïnformeerd moeten worden over de risico's van werken met gevaarlijke stoffen. Daarvoor ontwikkelt de Inspectie samen met onder andere de FNV een speciale app. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) wordt opgedragen om de kennis van bedrijfsartsen te vergroten over de gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen.Ook komt er een kennisplatform waarin bedrijven en Nederlandse kennisinstituten zoals het RIVM, TNO en de Gezondheidsraad kennis gaan uitwisselen over het veilig werken met schadelijke stoffen.

 

Vervanging stoffen

De minister schrijft in zijn brief dat hij zich in Europees verband gaat inzetten om de regels voor zogenoemde reprotoxische stoffen aan te scherpen. Dat zijn stoffen die nadelig kunnen zijn voor de vruchtbaarheid en schadelijk voor het ongeboren kind. Die aanscherping zou kunnen inhouden dat deze stoffen in de toekomst vervangen moeten worden voor andere, minder schadelijke stoffen.

 

DuPont staat al een tijdje onder verscherpte toezicht door onzekerheden over de gezondheid voor werknemer en omwonenden. Een onderzoek naar lozingen in de rivier de Merwede is nog gaande. Het feitenonderzoek voor Asscher was gericht op werknemers. Het is onduidelijk hoe het zit met de gezondheidsklachten van de omwonenden. 

Plakken op pagina: 
Tags: 
Dupont
Lodewijk Asscher
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk