12988
0

Veelbelovende resultaten immunotherapie

Immunotherapie behaalt steeds vaker goede resultaten bij de behandeling van verschillende kankersoorten waaronder melanoom, triple negatieve borstkanker en zelfs voor mesothelioom. Op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Onology (ASCO) maar ook elders zijn interessante bevindingen gepresenteerd.

 

Zo zijn er positieve geluiden dat immontherapie mogelijk ook gaat werken voor patienten met mesothelioom, ook wel ‘asbestkanker’ genoemd. De vooruitzichten voor deze patientengroep zijn doorgaans erg somber met een hoge kans op een recidief. Vanwege de immunosuppressieve aard van mesothelioom zou een behandeling met immunotherapie goede resultaten moeten geven.Onderzoekers van de Pulmonary and Thoracic Oncology Department van de University Hospital (CHU) of Lille, in Lille, Frankrijk, voeren nu een gerandomiseerd fase II-klinisch onderzoek uit op patiënten met malignante mesothelioom van het borstvlies met een recidief. Uit de bevindingen van hun eerste 108 patiënten blijkt dat zowel nivolumab, als de combinatie van nivolumab met ilimumab de tumor laat krimpen. In dit geval bij resp. 17 procent en 26 procent van de patiënten.

 

De respons op de behandeling was resp. 44 procent en 50 procent. Bij eerdere behandelingen voor deze aandoening ligt die rond 30 procent. De progressief overleving is respectievelijk 4 en 5,6 maanden. De bijwerkingen zijn mild tot algemeen. Hoewel het onderzoek nog loopt, laten de bevindingen volgens de auteurs zien dat ze op de goede weg zitten. Naar verluid lopen er meerdere onderzoeken naar het gebruik van nivolumab en andere immunotherapieën tegen mesothelioom.

 

Immunotherapie tegen ‘triple negatieve’ borstkanker

Triple negatieve borstkanker reageert niet op hormoontherapieën en is daarom moeilijk te behandelen. Sylvia Adams van het Perimutter Cancer Center heeft op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) de bevindingen gepresenteerd van hun fase II-onderzoek naar deze kankervorm. Als immunotherapie hebben ze pembrolizumab gebruikt. Deze immunotherapie is door de FDA goedgekeurd als behandelwijze tegen andere vormen van kanker.

 

Eerste onderzoek in zijn soort

Dit is het eerste onderzoek naar een immunotherapie tegen triple negatieve borstkanker waarvan de resultaten bekendgemaakt zijn. De 170 patiënten, vrouwen met metastatische triple negatieve borstkanker die al eerder een behandeling hebben gevolgd, zijn afkomstig uit 17 medische centra in vier continenten.

 

De bevindingen

Uit dit onderzoek blijkt dat pembrolizumab ook effect heeft tegen metastatische triple negatieve borstkanker. Bij 5 procent van de patiënten kromp de tumor. Deze groep had een overleving van minimaal één jaar. Bij 21 procent had de ziekte geen progressie. Het onderzoek heeft ook een tweede cohort, bedoeld om de veiligheid te testen en de efficiëntie als eerstelijnsbehandeling. De bevindingen hiervan zijn nog niet volledig, maar ook die zien er goed uit en liggen in de lijn van de gepresenteerde resultaten.

 

Immunotherapie bij fout in DNA-‘mismatch’-herstelgenen

De FDA heeft goedkeuring verleend om een aantal immunotherapieën te gebruiken die PD-1 blokkeren als behandeling van een beperkt aantal kankervormen. Een van die therapieën is pembrolizumab. Onder leiding van het Johns Hopkins Bloomberg-Kimmel Institute loopt een driejarige onderzoek naar de effecten van deze immunotherapie op twaalf verschillende kankersoorten waarbij alle patiënten een fout in de DNA-‘mismatch’-herstelgenen hebben. Tweede voorwaarde voor deelname is dat een eerdere behandeling niet is aangeslagen.

 

De bevindingen

De bevindingen van dit nieuwste onderzoek, op 8 juni online gepubliceerd in Science, laten zien dat de helft van de 86 patiënten reageerde op de therapie. Bij meer dan de helft (53 procent) kromp de tumor met ten minste 30 procent Bij 18 patiënten was de tumor volledig verdwenen. Het onderzoek loopt nog en de mediane overleving is nog niet bekend. De onderzoekers schatten dat de ziektevrije overleving bij één en twee jaar resp. 64 en 53 procent is. De levensverwachting van deze groep is - zonder immunotherapie - minder dan vijf maanden.

 

DICA

Onlangs presenteerde het Dutch Institute for Clincal Auditing hoopgevende cijfers uit Nederland waaruit blijkt dat door toepassing van nieuwe immunotherapie 21 tot 40 procent van patiënten met een maligne melanoom de uitzaaiingen duidelijk kleiner werden of zelfs verdwenen. Na 1,5 jaar is de helft van de patiënten nog in leven, een grote verbetering ten opzichte van bestaande behandelingen.

 

Plakken op pagina: 
Tags: 
ASCO
DICA
immunotherapie
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk