548
0
 
Wikimedia

Toename oncologische samenwerkingen in Caribisch gebied Azië en Afrika

Steeds meer Nederlandse academische centra en bedrijven zoals Philips werken samen met gezondheidszorg instellingen uit onder andere Kenia, Indonesië, Singapore en Thailand. Ook landen als Suriname en de Nederlandse Antillen werken steeds meer samen met Nederlandse artsen waardoor de oncologische zorg verbeterd. De gevallen van kanker zijn in deze landen schrijnend, omdat inwoners meestal in een laat stadium medisch hulp zoeken. 

 

In tegenstelling tot Nederland overlijdt 80 procent van kinderen die in Afrika gediagnosticeerd wordt met bijvoorbeeld leukemie tegenover 10 procent in Nederland. En in Suriname is kanker doodsoorzaak nummer één, omdat kanker een taboe is onder Surinamers. Zij schuwen medische zorg uit angst voor de dood. En de borstkankerscreening in het Caribisch gebied verliep zo ongeorganiseerd dat veel vrouwen geen toegang hadden tot deze zorg.

 

Collegiale contacten

Volgens een Radiotherapeutisch Centrum in Suriname kan 80 procent van de kankergevallen goed behandeld worden. Bij sommige soorten kanker wordt er gebruik gemaakt van collegiale contacten in het buitenland om de patiënt door te sturen, aldus Robert Mehilal, radiotherapeut-oncoloog vanhet RTCT. Het centrum is sinds enige tijd begonnen met het geven voorlichting aan scholen. Door jonge mensen bewust te maken, hopen zij kanker uit de taboesfeer te halen.

 

Bob Pinedo

In het Caribisch gebied is baarmoederhalskanker doodsoorzaak nummer twee. De bekend Nederlandse oncoloog Bob Pinedo heeft het voor elkaar gekregen dat vrouwen op Curaçao de mogelijkheid krijgen op preventieve borstkankerscreening en dat baarmoederhalssamples worden gescreend op de aanwezigheid van hoogrisico HPV .Voor het screeningsprogramma initieerde de oncoloog een preventiefonds en is er nu een goed georganiseerd programma voor de vrouwen.

 

Hypermodern screeningsprogramma in arme gebieden

Pinedo hoopt op een grote stap voorwaarts door meer ziekten te voorkomen:‘Het is de bedoeling dat we het niet alleen bij kankerscreening laten en dat de wereld ziet dat het mogelijk is om een hypermodern screeningsprogramma neer te zetten in een betrekkelijk arm gebied", aldus Pinedo in een interview voor Artsenauto.nl. Screening en het geven van voorlichting liet al snel een grote afname zien van het aantal sterfgevallen aan baarmoederhals kanker.

 

Vernuftig domino effect

Het Prinses Maxima Centrum liet eerder dit jaar weten dat kinderoncoloog Gertjan Kaspers, een stichting heeft opgericht Stichting World Child Cancer-NL, onderdeel van het internationale World Child Cancer Global. Kaspers werkt al geruime tijd vanuit VUmc aan de uitwisselingsprojecten voor onder andere Kenia, Indonesie en Sub Sahara. Voor een buitenstaander klinkt het ontwikkelingswerk van het World Child CancerNL als een op zichzelf staand liefdadigheidsproject, maar de kennis en kunde die deze outreachprogramma’s met zich meebrengen leveren veel meer op. Het zorgt voor een vernuftig domino effect op verschillende deelgebieden waardoor artsen en verpleegkundigen hun kennis en ervaring uitbreiden en de oncologische zorg voor álle kinderen met kanker uiteindelijk beter wordt, in binnen- en buitenland. Niet alleen door directe patiëntenzorg, maar ook door het breder kunnen trekken van wetenschappelijke inzichten. 

 

Wereldwijd netwerk

Volgens de kinderoncoloog, die al jaren in het VUmc werkt, wordt er in ontwikkelingslanden vooral aan symptoombestrijding gedaan. Hij sprak in een interview voor Oncology.nl: ”In Nederland overleeft gemiddeld zo’n 75 procent van de kinderen tegen tien procent in ontwikkelingslanden. Met onze outreachprogramma’s kunnen we een betere kankerbehandeling, betere zorg geven aan deze kinderen en meer verbanden gaan leggen, zodat we er zelf ook van leren. En díe informatie nemen we weer mee naar huis. Het is een win-win situatie.” Kaspers hoopt een wereldwijd netwerk rond kinderoncologie op poten te zetten zodat kennis en ambities als een olievlek wordt uitgerold.

 

Bangkok

Op het gebied van hoofd-halskanker werkt het VUmc sinds kort samen met het Chulabhorn Cancer Hospital in Bangkok. Medewerkers van dit Thaise oncologie centrum zijn in het VUmc getraind om onderzoek te doen naar vroegdiagnostiek van hoofd-halskanker. Professor René Leemans, afdelingshoofd KNO-hoofd-halschirurgie van VUMC, vindt de samenwerking voor beide partijen leerzaam en inspirerend. ‘In dit geval is het mooi dat we onze kennis en ervaring met onderzoek en zorg op het gebied van vroegtijdige opsporing van hoofd-halskanker kunnen delen met de Thai. Hierdoor kunnen we de kans op genezing vergroten en behoud van kwaliteit van leven voor de patiënten verbeteren.’

 

Philips

Forbes publiceerde onlangs een artikel met de kop ‘The UN and Philips bring hope and health to Africa most challenging region’. Het gaat om een groots opgezette samenwerking met gezondheidszorg instellingen in Kenia. Philips zal zich daar in de eerste instantie richten op de kraamzorg. En het Eindhovense technologieleveranciers gaat ook een groot centrum voor oncologie optuigen in Singapore. Dat maakte het zorgtechnologieconcern vorige week bekend, zonder te vermelden hoeveel het zelf aan de deal overhoudt. Het Singapore Institute of Advanced Medicine investeert in totaal 100 miljoen Singaporese dollar (64 miljoen euro) in het centrum. Naast Philips werken ook de branchegenoten Varian Medical Systems en IBA Worldwide mee aan de inrichting ervan.

 

Wetenschap en innovatie

Naast de betere zorg voor mensen in arme landen, zijn er in Nederland ook gevallen van zeldzame kankers die bijvoorbeeld veelvuldig voorkomen in Azie. Het initiatief van Gertjan Kaspers om een wereldwijd netwerk op te bouwen en zo ook wetenschappelijke inzichten te krijgen, zou nog wel eens een dynamiek kunnen geven waar iedereen beter van wordt. Al hemelaal als er naast uitwisselingen ook apparatuur zou kunnen worden geleverd, al dan niet nieuw of goed genoeg voor een tweede ronde.  

 

Plakken op pagina: 
Tags: 
Gertjan Kaspers
World Child CancerNL
Bob Pinedo
Philips
Rene Leemans
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk