496
0
 
Afbeelding Flickr

Tijdig praten over naderend levenseinde voorkomt overbehandeling

Mensen met een ongeneeslijke ziekte zijn erbij gebaat dat tijdig wordt besproken wat hun wensen zijn voor de toekomstige zorg en behandelingen. Zo wordt voorkomen dat zij behandelingen krijgen die zij eigenlijk niet hadden gewild. Onderzoekers Judith Rietjens en Ida Korfage van het Erasmus MC hebben hierover een artikel gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology.

 

De zogenoemde Advance Care Planning (ACP) is een proces waarbij de patiënt samen met zijn naasten en behandelend arts doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandelingen bespreekt. Het is belangrijk, want soms krijgen patiënten zorg en behandelingen die zij eigenlijk niet hadden gewild, zoals reanimatie of een acute ziekenhuisopname in de laatste levensfase.

 

Wilsverklaring

Ook kunnen die afspraken worden vastgelegd in een wilsverklaring, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Door op tijd na te denken en praten over het naderende levenseinde met naasten en zorgverleners is de kans groter dat wensen en voorkeuren worden meegenomen.

 

Aanbevelingen ACP

Rietjens en Korfage hebben op basis van de kennis en opvattingen van meer dan honderd experts uit veertien landen aanbevelingen gedaan voor ACP. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen om het gesprek over toekomstige zorg en behandelingen af te stemmen op de mate waarin de patiënt eraan toe is om hierover na te denken en te spreken. Onderzoekers stellen dat ACP een dynamisch proces is en géén momentopname. Als de patiënt het wil, kan worden gestart met de gesprekken en dit kan al vroeg in het ziekteproces zijn. Ook is het van belang dat de wensen en de wilsverklaring van de patiënt worden geactualiseerd. Want wensen voor zorg en behandelingen kunnen veranderen of specifieker worden.

 

De studie staat gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology.

Plakken op pagina: 
Tags: 
Erasmusmc
levenseinde
ACP
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk