709
0
 
Wikimedia

Protonentherapie voor patiënten Prinses Máxima Centrum in UMCG

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaan intensief samenwerken bij de behandeling van kinderen met kanker. Kinderen met neurologische tumoren die beter gebaat zijn met protonentherapie, kunnen deze therapie naar verwachting in de loop van dit jaar ontvangen in het protonenbehandelcentrum in Groningen (GPTC). Dit wordt vanuit het Prinses Máxima Centrum gecoördineerd. 

 

Protonentherapie is niet mogelijk in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Het UMCG gaat vanaf eind 2017 patiënten behandelen met protonentherapie. UMCG heeft als enige centrum een vergunning om ook kinderen te behandelen met protonentherapie. Als voor een kind protonentherapie in combinatie met chemotherapie wordt vastgesteld, dan vinden beide therapieën in het UMCG plaats om de belasting voor het gezin te beperken.

 

Concentratie van expertise

De umc’s en regionale ziekenhuizen in Nederland werken samen met het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie aan concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht. Doel is om kinderen met kanker de best mogelijke zorg te bieden en om expertise te concentreren zodat meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Samenwerking tussen het UMCG en het Prinses Máxima Centrum is een logische en noodzakelijke stap omdat protonentherapie in sommige gevallen betere resultaten geeft en minder bijwerkingen. Het kan het verschil maken.

 

Min mogelijke beschadiging

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker. De meest gangbare behandelingen zijn operatie, chemotherapie en bestraling. Met protonentherapie wordt de dosis straling nauwkeuriger toegediend aan een tumor, waardoor het omliggende gezonde weefsel gespaard wordt. Vooral bij neurologische tumoren is dat belangrijk. Door zo min mogelijk gezond weefsel te bestralen, vermindert het risico op bijwerkingen en de gevolgen op de lange termijn, zoals schade aan het hart.

 

Vier centra in Nederland

In Nederland komen vier centra voor protonentherapie met een totale capaciteit van 2200 patiënten per jaar. De centra komen in Groningen, Delft, Amsterdam en Maastricht. In januari werd bekend dat GPTC in Groningen en HollandPTC in Delft hun deuren dit jaar openen. De centra in Maastricht en Amsterdam openen in 2018 hun deuren.

 

Stand van zaken bouw

VWS heeft vier vergunningen afgegeven voor de bouw van protonencentra in Nederland Zorgverzekeraars verzetten zich in het begin tegen de komst van maar liefst vier protonencentra in Nederland omdat zij niet overtuigd waren van het aantal patienten die hiervoor in Nederland behandeld kunnen worden. De ACM was het daar niet mee eens en wilde keuzevrijheid bij de patiënt behouden. Halverwege vorig jaar maakten HollandPTC en PTC Amsterdam bekend te willen gaan samenwerkenDe bouw van een centrum in Amsterdam is inmiddels stil gelegd. GPTC, het protonenbehandelcentrum van het UMCG in Groningen, heeft een driejarig contract afgesloten met De Friesland en is nu inmiddels rond met alle grote zorgverzekeraars: Menzis, VGZ, CZ en Zilveren Kruis. 

 

Indicaties protonentherapie

De standaardindicaties voor protonentherapie zijn: kindertumoren, schedelbasistumoren en oogtumoren. De grootste groep patiënten die in aanmerking komt voor de therapie zijn patiënten met model-based indicaties. Het gaat om patiënten met hoofd-halstumoren, borstkanker, longkanker en prostaatkanker. Voor deze groep kan protonentherapie worden toegepast in plaats van de huidige techniek met fotonen, ter preventie van de complicaties die het leven nadelig beïnvloeden. De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat protonentherapie is aangewezen bij patiënten jonger dan 50 jaar waarbij de prognose relatief goed is

 

Verenigde Staten

In Californië werd in 1990 het eerste protonencentrum ter wereld geopend. Het James M. Slater protonen behandel- en onderzoekscentrum in het Loma Linda University Medical Center. Pas in 2000 is protonentherapie één van de standaard behandelmethoden voor prostaatkanker en krijgt de therapie meer bekendheid. In de Verenigde Staten zijn op dit moment 23 protonencentra actief en 13 centra zijn in ontwikkeling of worden verbouwd. 

 

Ook in België 

Wereldwijd zijn er al 100.000 kankerpatiënten bestraald met protonen. Ook in Duitsland, Zwitserland, Rusland en Japan wordt protonentherapie al toegepast.Op dit moment is protonentherapie nog niet beschikbaar in België. Een consortium van Cliniques Universitaires Saint Luc, Université catholique de Louvain, KU Leuven en UZ Leuven gaat in nauwe samenwerking met UZ Gent, UZ Antwerpen en UZ Brussel-, in België het gezamenlijke universitair behandel- en onderzoekscentrum bouwen.

 

 

 

Plakken op pagina: 
Tags: 
Protonencentra
protonentherapie
Prinses Máxima Centrum
UMCG
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk