218
0

Pleidooi screenen darmkanker na hodgkinlymfoom

Mensen met een hodgkinlymfoom die in het verleden zijn behandeld met infradiafragmatische radiotherapie en een hoge cumulatieve dosis procarbazine, zouden elke vijf jaar onderzocht moeten worden op darmkanker. Dat concluderen Anne van Eggermond (NKI-AvL) en collega’s naar aanleiding van een omvangrijke studie met NKR-data. Deze mensen zouden tien jaar na de eerste bestraling, maar niet vóór de leeftijd van 35 jaar, elke vijf jaar uitgenodigd moeten worden voor een coloscopie. Dat pleidooi houden de onderzoekers in de British Journal of Cancer.

 

 

De uitkomsten van het onderzoek moeten volgens de onderzoekers met enig voorbehoud geïnterpreteerd worden, omdat nog niet precies bekend is hoe groot het risico is op een tweede maligniteit. Wel is bekend dat patiënten die eerder zijn behandeld voor hodgkinlymfoom een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van tweede, kwaadaardige maligniteiten. Er zijn weinig onderzoeken gepubliceerd waarin het risico op darmkanker is geëvalueerd na een eerdere behandeling voor hodgkinlymfoom. In dit onderzoek werd gekeken naar de risico’s op het ontwikkelen van darmkanker op lange termijn en specifieke lokalisaties van de darm die samenhangen met bestralingsvelden en chemotherapieën.  

 

In de studie werd een groep van 3121 patiënten onderzocht. De incidentie van darmkanker werd vergeleken met de incidentie binnen de algemene populatie van 5-jaarsoverlevenden van hodgkinlymfoom die tussen 1965 en 1995 zijn behandeld. Door middel van Cox-regressieanalyses werden de effecten van de behandeling gekwantificeerd. Na een mediane follow-up van 23 jaar ontwikkelden 55 patiënten binnen dit cohort darmkanker. De gestandaardiseerde incidentieratio (SIR) lag 2,4 keer hoger wat uitmondde in zes extra gevallen van darmkanker per 10.000 patiëntjaren. Ook na 30 jaar na de behandeling van hodgkinlymfoom was het risico op darmkanker nog steeds verhoogd (SIR: 2,8). Bij darmkanker van het colon transversum werd de hoogste SIR (6,5) gezien (15 gevallen per 10.000 patiëntjaren) na zogeheten ‘inverted Y-bestraling’.

 

Een cumulatieve dosis procarbazine (>4,2 g/m2) hing samen met verhoogd risico (3,3 keer) op darmkanker in vergelijking met behandeling zonder procarbazine. Patiënten die een behandeling kregen met >4,2 g/m2 procarbazine in combinatie met infradiafragmatische radiotherapie, hadden een SIR van 6,8 in vergelijking met patiënten die geen behandeling kregen, wat beduidend hoger is dan het gezamenlijke effect van de afzonderlijke behandelingen. 

 

Elke vijf jaar een coloscopie

Aanvullende surveillance op het ontwikkelen van darmkanker zou overwogen moeten worden bij overlevenden van hodgkinlymfoom die eerder zijn behandeld met 430 Gy infradiafragmatische radiotherapie en een hoge, cumulatieve dosis procarbazine, concluderen Van Eggermond en collega’s. Deze ex-patiënten zouden tien jaar na de eerste bestraling, maar niet voor de leeftijd van 35 jaar, elke vijf jaar een coloscopie aangeboden moeten krijgen, zo stellen zij voor. 

 

Eerste studie risico dikkedarmkanker na hodgkinlymfoom

Zover bekend is dit de eerste studie waarin het risico op dikkedarmkanker is geëvalueerd in een groot cohort overlevenden na behandeling van hodgkinlymfoom. Sterke punten van het onderzoek zijn onder andere de inclusie van gedetailleerde gegevens over eerdere behandeling van hodgkinlymfoom en de lange, volledige follow-up voor tweede maligniteiten. 

 

Behoedzaam interpreteren

Hoewel de omvang van het cohort groot was, was het aantal gevallen van dikkedarmkanker te laag om tot een uitgebreide beoordeling te komen over de samenhang tussen een eerdere behandeling van hodgkinlymfoom en het risico op het ontwikkelen van darmkanker. Verder ontbrak informatie over gemeenschappelijke risicofactoren, zoals erfelijke factoren van darmkanker. Daarom moeten de bevinden volgens de onderzoekers behoedzaam geïnterpreteerd worden.

 

 

Aan deze studie werd samengewerkt met onderzoekers en oncologen van: AvL-NKI Amsterdam, IKNL, Erasmus MC, LUMC Leiden, VUmc Amsterdam, Radboudumc Nijmegen, Emma Kinderziekenhuis Amsterdam en University of Copenhagen. 

Plakken op pagina: 
Tags: 
darmkanker
hodgkinlymfoom
screening
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk