862
0

Nieuwe kankermedicijnen laat beschikbaar door sluis

Nieuwe geneesmiddelen zitten soms een jaar in 'de sluis', waardoor veel patienten nieuwe effectieve medicijnen mislopen. En dat heeft veel consequenties voor de kwaliteit van leven van patienten die daar baat bij zouden hebben. Het borstkankermiddel Palbociclib is één van de veelbelovende medicijnen die vanwege de onderhandelingen met de minister lang in de sluis zat. In april van dit jaar concludeerde Zorginstituut Nederland dat het middel effectief is bij de behandeling van borstkanker, maar ook kostbaar. Nu de onderhandelingen hebben gezorgd voor een forse prijsverlaging, komt het middel per 1 augustus in het basispakket.

 

De afspraken met de leverancier gelden tot en met 2020. Met een openbare prijsverlaging van 10 procent en een vertrouwelijke prijsreductie die stijgt naarmate de uitgaven toenemen, zorgt ervoor dat de zorguitgaven aan Palbociclib veel lager uit vallen dan anders het geval zou zijn. Ook stelt minister Schippers maximaal 6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar gepast gebruik van Palcociclib en toekomstige middelen uit deze therapeutische klasse. Zo kan er helderheid worden gegeven of deze middelen het beste als start- dan wel als vervolgbehandeling kunnen worden ingezet.

 

Prijsonderhandelingen remmen beschikbaarheid nieuwe medicijnen

Koos van der Hoeven, hoogleraar en hoofd medische oncologie in het Radboudumc, zei onlangs in BNR Nieuwsradio dat prijsonderhandelingen tussen de minister van Volksgezondheid en de farmaceutische industrie de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen remmen. Administratieve rompslomp zit snellere beschikbaarheid in de weg. Van der Hoeven zegt dat een patiënt in Nederland in principe recht heeft op datgene wat volgens de stand van de wetenschap en praktijk het beste is. Hij vindt dat als een middel geregistreerd is en de beroepsgroep van oncologen het goed vindt, dat de patiënt het medicijn moet krijgen.

 

Medicijnen in de sluis minder voorgeschreven

Voordat dure geneesmiddelen in het verzekerde pakket worden opgenomen, moeten sommige middelen eerst door 'de sluis' omdat ze te duur zijn. Dat geeft de minister de kans om met de leverancier te onderhandelen over de prijs. In sommige gevallen is het voor ziekenhuizen mogelijk om in de tussenliggende periode een overeenkomst aan te gaan met een farmaceutisch bedrijf. Voor een patiënt is het lastig te achterhalen welk ziekenhuis het middel wel heeft en welke niet, maar vaak kan de behandelend oncoloog wel doorverwijzen. Maar uit de praktijk blijkt volgens Van der Hoeven dat als zo’n middel in de sluis zit, minder patiënten het medicijn krijgen dan wanneer het middel uit de sluis is. Niet iedere patiënt krijgt dan het medicijn, terwijl ze er wel voor in aanmerking kunnen komen.

 

Eerder om de tafel

Merit Boersma, hoofd communicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, vindt dat nieuwe medicijnen gewoon beschikbaar moeten komen zodra ze geregistreerd zijn. Om dat voor elkaar te krijgen is het volgens haar nodig dat farmaceuten, ziekenhuizen, artsen en overheid in een eerder stadium met elkaar om tafel gaan. 

 

Pijnlijke situatie

Astrid Nollen, patient advocate noemt het huidige systeem waarbij effectieve middelen lang in de sluis zitten en dus nog niet overal worden voorgeschreven een pijnlijke en onwenselijke situatie. Nollen roept de minister van Volkgezondheid op meer regie te nemen en patienten te betrekken bij dit proces. "Redeneer vanuit de patient en bekijk per stakeholder wat jouw bijdrage kan zijn. De minister moet degene zijn die dat proces bewaakt. En voor een goede prijsonderhandeling moet je het op Europees niveau aanvliegen." 

 

Kuipers wil zorgkosten beteugelen

Ernst Kuipers van het Erasmus MC liet begin april weten dat de potentiële groeiruimte voor de zorg door het gunstig economische klimaat, compleet teniet wordt gedaan door de stijgende medicijnkosten. Kuipers wil door samenwerking en eigen initiatieven de medicijnkosten zoveel mogelijk beteugelen. Hij denkt dan aan de inzet van biosimilars, samenwerken met andere Europese landen om scherpe afspraken met farmaceuten te maken en een betere samenwerking in de regio van artsen en medewerkers.

 

Bloemendal mist aandacht kankerzorg in politiek

Haiko Bloemendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie, liet tijdens de verkiezingstijd aan de NOS weten dat hij in de politiek aandacht mist voor dure innovatieve behandelmogelijkheden. Vooral de kankerzorg heeft veel te maken met nieuwe, veelbelovende maar dure behandelingen. Ook heeft hij een werkgroep dure geneesmiddelen gehad en een rapport overhandigd aan Schippers over de urgentie van het thema, maar daar heeft hij niets meer van vernomen.

 

Sterke vuist tegen farmaceuten

Schippers heeft in maart van dit jaar artsen gevraagd zitting te nemen in een gezamenlijk platform om de inkooppositie van ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor geneesmiddelen te versterken en toegankelijkheid van onnodig dure medicijnen te waarborgen. Ook moeten patiënten sneller toegang krijgen tot nieuwe baanbrekende geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen. Het initiatief van Schippers moet discussies zoals de machtspositie van de farmaceutische industrie op gang brengen. Samen met andere collega-ministers wil Schippers in Europa de krachten bundelen, want alle lidstaten lopen tegen hetzelfde probleem aan. Door samen te onderhandelen over prijzen, elkaar inzicht te geven in prijsverschillen tussen landen en door de geneesmiddelenmarkt kritisch tegen het licht te houden, kunnen we volgens de minister veel veranderen. Zo zouden ze innovatie kunnen stimuleren, patiënten toegang bieden tot nieuwe medicijnen en de zorg betaalbaar houden.

 

Plakken op pagina: 
Tags: 
Kankerzorg
dure geneesmiddelen
medicijnen
Minister Schippers
palbociclib
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk