2537
1

Nazorg bij kanker in opmars

Behandelingen tegen kanker worden steeds succesvoller en meer mensen overleven de ziekte. Door de toenemende vraag richten steeds meer ziekenhuizen zich op nazorg na kanker. Nazorg helpt (ex)patiënten om te gaan met de naweeën van kanker zoals vermoeidheid, depressie en angsten.

 

In het Antoni van Leeuwenhoek is een complete vleugel ingericht om mensen na kanker te begeleiden. De nieuwe aanbouw kostte 7 miljoen euro en is mede gifinancierd door giften van (ex)patiënten en stichting Roparun. De sportzaal, spreekkamers en de oefenkeuken moeten patiënten na een oncologische behandeling helpen om de draad weer op te pakken. Een team van fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en ergotherapeuten bieden hulp.

Bijna 9000 van de 35.000 patiënten die een kankerbehandeling krijgen in het AvL, heeft nazorg nodig. De grootste klacht na kanker is vermoeidheid. Maar ook pijnklachten en een achteruitgang van cognitieve capaciteiten komen voor. Op seksuele stoornissen, relatieproblemen en een andere lichaamsbeleving rust vaak nog een taboe.

 

Mindfulness

Ook het Radboudumc biedt (ex)kankerpatiënten ondersteuning, revalidatie en nazorg. Zij kunnen in het ziekenhuis ook terecht voor een cursus Mindfulness. De cursus leert om bewust stil te staan bij het ‘hier en nu’ en deze niet te veroordelen. Uit onderzoek blijkt dat als kankerpatiënten deelnemen aan een mindfulnesstraining dat leidt tot vermindering van stress, zoals angst en somberheid, en verbetering in kwaliteit van leven en welzijn. Ook biedt het ziekenhuis de workshop ‘Look Good, Feel Better’ aan. Kanker en de behandeling van kanker kan invloed hebben op het uiterlijk en dat wordt vaak als extra belastend ervaren. Met de workshop krijgen (ex)patiënten tips en adviezen om veel voorkomende verzorgingsklachten aan te pakken. Op de AYA-poli kunnen jong volwassenen van 18 tot en met 35 jaar terecht die kanker hebben (gehad). Zij kunnen terecht met vragen over nazorg, maar bijvoorbeeld ook over studie, werk, integratie en fertiliteit.

 

Cancer Care Center Amsterdam

Ook het Cancer Care Center in Amsterdam richt zich op nazorg voor (ex)kankerpatiënten met een zeer uitgebreid zorgaanbod. Zij kunnen hier terecht voor zorg op fysiek, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied. De nadruk ligt op de toekomst, vitaliteit en herstel en dat alles onder één dak. In alle fases kunnen kankerpatiënten terecht: ook als genezing niet meer mogelijk is. De ervaren oncologische zorgverleners kunnen helpen bij vermoeidheid, stress, voedingsproblemen en uiterlijke verzorging. Op dit moment heeft het CCC zeven vestigingen, allen in Amsterdam.

 

Meerwaarde interdisciplinaire samenwerking zeer aannemelijk

Martijn Stuiver, fysiotherapeut, onderzoeker en bijzonder lector aan de Hogeschool van Amsterdam, vindt dat er nog veel te verbeteren valt in de oncologische nazorg. Stuiver is de komende vijf jaar aangesteld als bijzonder lector voor het nieuwe lectoraat ‘Functioneel herstel bij kanker’ en richt zich vooral op het verbeteren van de ondersteunende zorg voor (ex)kankerpatiënten in de eerste en tweede lijn. Volgens Stuiver is er vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking tussen paramedici, terwijl die meerwaarde zeer aannemelijk is.

 

Onderzoek nazorg bij kanker

Vorig jaar deed NIVEL onderzoek of eerstelijns zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten) een grotere rol kunnen spelen bij nazorg van kanker. Door de toename van het aantal mensen dat kanker krijgt en deze ziekte overleeft is er steeds meer vraag naar nazorg bij kanker. Een manier op die druk te verlichten is om eerstelijns zorgverleners een grotere rol te laten spelen.

Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor een grotere rol, maar er moeten twee belangrijke drempels worden weggenomen. Zo moet er meer vertrouwen komen in de deskundigheid van eerstelijns zorgverleners op het gebied van nazorg bij oncologische patiënten. Door specifieke bijscholing of oncologieverpleegkundigen uit het ziekenhuis in te zetten in de eerste lijn kan dit vertrouwen vergroot worden. Ook moeten er duidelijke protocollen komen en is een nauwe samenwerking tussen de eerste en tweede lijn essentieel.

Hier is tijd en geld voor nodig. De grotere rol van de eerstelijns zorgverleners moet wel samengaan met lagere kosten voor ziekenhuiszorg. Verder zijn er nieuwe vormen van financiering nodig en moeten er duidelijke criteria komen voor de vergoeding van nazorg in het ziekenhuis.

Om de kwaliteit van nazorg in de toekomst te waarborgen is verandering in het beleid nu al nodig, volgens de onderzoekers.

Plakken op pagina: 
Tags: 
nazorg bij kanker
RadboudUMC
AvL
NIVEL
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk