1497
0

Meer onderzoek naar cannabis cruciaal voor blowende kankerpatiënt

Kankerpatiënten zouden heil hebben bij het gebruik van cannabis, maar vooralsnog wordt er te weinig onderzoek gedaan naar de effecten, dosering en de invloed van cannabis op kankercellen. Dat beperkt onder andere de controle op deze patientengroep, want de kans is daardoor groot dat het toenemende aantal chronische kankerpatienten zelf wiet gaan telen of kopen bij een coffeeshop in plaats van een apotheek. En dat is niet zonder risico. Wat is het effect van dit plantje bij kankerpatiënten en is dat wel veilig en gereguleerd genoeg?

 

Bij nieuwe innovaties zoals immunotherapie of zelfs eHealth is het niet gek dat de wetenschap nog wat achterloopt. Het zijn immers relatief nieuwe golven in de geneeskunde. Het gebruik van de medicinale werking van cannabis sluimert al veel langer in de oncologie. Hoe kunnen kankerpatiënten het beste van twee werelden krijgen?

 

Geen wetenschappelijk bewijs

Het gebruik van medicinale cannabis, oftewel wiet, wordt sinds januari 2017 niet meer vergoed. Oud minister Edith Schippers stelde destijds een nieuw onderzoek in om nogmaals te onderzoeken of en voor wie het werkt. De meest recente wetenschappelijke publicaties zouden geen aanleiding geven tot een herbeoordeling van medicinale cannabis, aldus het Zorginstituut in een definitief advies aan de voormalig minister van VWS. Het ontbreken van de wetenschappelijke onderbouwing suggereert dat het niet werkt, maar er zijn twijfels of deze wetenschappelijke onderzoeken wel volstaan om een dergelijk bindend advies te geven. Zijn de juiste planten wel onderzocht of ging het vooral om synthetische cannabis. Kortom; kan het zijn dat het wel werkt en is er niet gewoon meer onderzoek nodig om de effecten te onderzoeken. En is het wel veilig om de kosten voor medicinale cannabis vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs volledig aan de kankerpatiënt over te laten.

 

Zelf wiet telen. 

Allereerst moet duidelijk zijn wat het verschil is tussen medicinale cannabis en de jointjes die sommigen roken voor hun plezier. Want wat is het gevaar als chronische kankerpatienten bijvoorbeeld zelf wiet gaan telen. Wiet, mediwiet, jointjes, marihuana, hennep, hasj, nederwiet, cannabis. Name is. Een blowtje is niet altijd hetzelfde blowtje. Naast de naamvoering is er ook een verschil in werking. Van de verschillende soorten plantjes zijn het wel altijd ‘de vrouwtjes met de zaadjes en/of de bloemetjes’ die de kweker gebruikt. Er zijn drie soorten hennepplanten die worden gebruikt voor de productie van wiet/marihuana; de Cannabis Sativa, de Cannabis Indica en de Cannabis ruderalis. De meeste planten zijn kruisingen. De belangrijkste werkzame stoffen zijn tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Van die verschillende planten worden de toppen gebruikt (wiet) of het hars van de toppen (hasj). De Cannabis Sativa bevat vooral THC en wordt gebruikt voor de medicinale cannabis. De Indica bevat naast THC ook wat meer CBD. Er zitten dus verschillen in planten. Medicinale cannabis sativa wordt door apothekers verstrekt en voldoet aan farmaceutische kwaliteit.

 

Hoe werkt medicinale cannabis

Maar hoe werkt die medicinale cannabis? Door de werking van THC is er minder prikkelgeleiding, waardoor de afgifte van een aantal neurotransmitters in het centraal zenuwstelsel afneemt. Een interessante bijwerking van THC is dat het eetlust opwekt en misselijkheid tegengaat. Kankerpatiënten die chemotherapie krijgen gebruiken daarom soms THC, zowel oraal als door roken. THC zou voor sommige kankerpatiënten zelfs iets beter werken dan andere middelen tegen overgeven en misselijkheid. THC schijnt ook te helpen tegen slaap- en angststoornissen waaronder posttraumatische stress-stoornissen. En het verminderd de oogdruk.

 

Afkickprogramma's voor wietverslaafden

Maar er zitten risico’s aan ongereguleerd gebruik van cannabis, ook al is het medicinaal. Onlangs schreef De Volkskrant dat steeds meer cannabisgebruikers zich melden bij verslavingsklinieken omdat het een te groot effect heeft op hun leven. Deze klinieken bieden inmiddels gerichte afkickprogramma’s aan. De aanleiding van een artikel was, omdat een bekende rapper via social media aan zijn fans had laten weten dat hij professionele begeleiding krijgt om van zijn wietverslaving af te komen. Dit inzicht is niet nieuw. Cannabis wordt al een tijdje niet meer als onschuldige softdrugs gezien.. Door het in de loop der jaren sterk verhoogde THC-gehalte in nederwiet was er rond 2005 zelfs een twijfel om het toch op de lijst van harddrugs op te nemen.

 

Schizofrenie

Cannabis is verslavend bij 10 procent van de gebruikers. Maar verslaving is niet het enige risico. Onderzoekers zien een antipsychotisch effect bij schizofrene gebruikers van wiet met een laag THC gehalte en een hoog cannabidiol gehalte. Epidemiologische studies laten ook zien dat cannabisgebruik onder jongeren een risicofactor kan zijn voor de latere ontwikkeling van schizofrenie. Dat risico zou 40 procent hoger liggen bij langdurige en frequente cannabis gebruikers. Mogelijk versterkt een langdurig en veelvuldig gebruik van cannabis een reeds aanwezige genetische aanleg voor deze ziekte. Er zijn ook aanwijzingen dat langdurig gebruik, kan leiden tot geheugenverlies, depressiviteit en het opwekken van psychoses bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Op lange termijn is het roken van cannabis schadelijk voor de longen, hart en vaatziekten. Bij de verbranding van hasj en wiet komen namelijk net als bij tabak koolmonoxide en teer vrij.

 

Niet bewezen effectief, maar het helpt wel...

‘Genezing niet bewezen, wel vermindering van klachten’ schrijft KWF Kankerbestrijding op haar website. Zij stellen dat cannabis erg interessant blijft om medisch-wetenschappelijk te onderzoeken. Zij schrijven dat uit steeds meer studies blijkt dat cannabis verlichting biedt bij tal van klachten en ziektebeelden. KWF schijft ‘Volgens het Bureau voor Medicinale Cannabis (de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de productie van cannabis voor medicinale doeleinden) zijn er voldoende wetenschappelijke gegevens die aantonen dat cannabis werkzaam is bij onder andere misselijkheid en pijn bij kanker.’ Dat klinkt hoopvol; We geloven in de werking en we juichen wetenschappelijk onderzoek toe.

 

 

Bewijskracht zwak

KWF nuanceert deze stelling door in de volgende passage te schrijven dat het te optimistisch is om te denken dat cannabis veel klachten bij kanker wegneemt. Een vergelijkend onderzoek, waarin 79 cannabisstudies kritisch werden getoetst, zou aan hebben getoond dat de wetenschappelijke bewijsvoering niet altijd even sterk is. De bewijskracht voor verbetering van misselijkheid en overgeven bij chemotherapie werd zelfs als zwak geclassificeerd. Naar aanleiding van deze studie zijn diverse zorgverzekeraars gestopt met het vergoeden van medicinale cannabis vanuit de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland zag daarom dus geen aanleiding tot herbeoordeling van medicinale cannabis en wijst op belangrijke tekortkomingen in de bewijskracht van de studies. Er zijn echter kanttekeningen bij dit advies, want het zou gaan om de vergelijking van synthetische cannabis, in plaats van de natuurlijke.

 

Wat schrijven de artsen voor?  

Sinds september 2003 mogen artsen cannabis voorschrijven en apothekers het op recept afleveren. Er zijn meerdere varianten met elk hun eigen verhouding THC/CBD. Sinds 2015 is ook medicinale cannabisolie op doktersvoorschrift verkrijgbaar. In tegenstelling tot de vrij verkrijgbare cannabidiol-olie (CBD-olie), bevat medicinale cannabisolie ook THC.

 

Mediwiet

Het gebruik van wiet en hasj wordt al jaren gedoogd en kon In Nederland als eerste land als niet-geregistreerd gebruik op doktersrecept worden verkregen (medicinale wiet, of mediwiet). Synthetische THC (dronabinol) wordt verkocht als palliatief medicijn in pilvorm onder de naam Marinol. Cannabis die door de apotheek wordt verstrekt, wordt 'mediwiet' (medicinale wiet) genoemd. Andere landen zijn wat voorzichtiger met het toestaan van het gebruik van medicinale cannabis. Zo staat de regering van Australië vanaf februari 2018 toe dat bedrijven medicinale cannabis exporteren. De Australische regering spreekt zelf openlijk uit dat zij wereldleider willen worden op de medicinale cannabis markt. En dat is wat vreemd, omdat de medicinale cannabis pas sinds 2016 legaal is in Australië.  

 

Effect op kankercellen 

Het is dus niet wetenschappelijk bewezen dat cannabis kanker kan genezen, omdat studies dit nog niet uitwijzen. KWF schrijft dat er weinig twijfel is dat cannabis effect heeft op kankercellen, maar dat er geen bewijskracht is vanwege het geringe onderzoek dat hierop is gedaan. De stekker uit de vergoeding van medicinale cannabis lijkt logisch, maar kan gevaarlijk zijn. Er zijn immers veel kankerpatiënten die toch gebruik willen blijven maken van cannabis. Doordat er geen vergoeding is, wordt de kans verkleint dat er meer degelijk onderzoek komt waarbij de veiligheid en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten goed onder de loep wordt gehouden.

 

Verfijning van medicinaal gebruik

En al zou uit onderzoek blijken dat cannabis niet in staat is kanker te genezen, dan is er nog een groot belang bij een verfijning van het gebruik en informatie voor kankerpatiënten om gezondheidsrisico’s te beperken en angsten, pijn en misselijkheid te kunnen reduceren met het veilig kunnen gebruiken van cannabis. Dat klinkt veel relaxter dan bedoeld, maar dat is wel waar het simpelweg op neer komt.

 

 

Bronnen:

Drugsinfoteam.nl

Stichting Mediwiet 

CNNBS.nl

Cannabisbureau

KWF Kankerbestrijding 

Plakken op pagina: 
Tags: 
cannabis
wiet
hasj
medicinale cannabis
Zorginstituut Nederland
oncologiel
softdrugs
kanker
Kelly Nijhof
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk