1669
0

Intensieve training na kanker meest effectief

Na afloop van de kankerbehandelingen kampen veel patiënten met blijvende klachten zoals afname in lichamelijke fitheid, ernstige vermoeidheid en verminderde kwaliteit van leven. Fysiotherapeut Caroline Kampshoff (VU Amsterdam) deed onderzoek naar fysieke training na curatieve behandelingen, waaronder chemotherapie. Zij kwam tot de conclusie dat zowel zware als lichte trainingsinterventies het uithoudingsvermogen en de kwaliteit van leven verhoogd. De hoog intensieve training levert dubbele winst op, want dat is het meest kosteneffectief. 

 

Kampshoff evalueerde bij kankerpatiënten na chemotherapie de effectiviteit op fysieke fitheid en vermoeidheid van een hoog intensief trainingsprogramma en een laag-tot-matig intensief trainingsprogramma ten opzichte van een wachtlijst-controlegroep.

 

Aan de Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT-) studie deden 277 patiënten mee. Er werd met 9 ziekenhuizen en 22 fysiotherapiepraktijken samengewerkt. De patiënten die deelnamen aan de studie waren behandeld met een in opzet curatieve behandeling, waaronder chemotherapie. Na een loting werden de deelnemers verdeeld over drie groepen: hoog-intensieve training, laag-tot-matig intensieve training en de wachtlijstcontrolegroep. De trainingen bestonden beiden uit kracht- en duurintervaltraining waarbij de duur en trainingsfrequentie gelijk waren. Er was alleen een verschil in trainingsintensiteit.

 

Hoog-intensieve training heeft zelfs grotere effecten op het uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven 

 

Ten opzichte van de wachtlijstcontrolegroep bleek dat beide trainingsinterventies het uithoudingsvermogen verbeterden, de vermoeidheid verminderden en de kwaliteit van leven verhoogden. De hoog-intensieve training had zelfs grotere effecten op het uithoudingsvermogen en kwaliteit van leven. Ook toont de kosteneffectiviteitsanalyse aan dat hoog-intensieve training meer gezondheidswinst per geïnvesteerde euro oplevert dan laag-tot-matig intensieve training, dit komt met name door de lagere gezondheidszorgkosten in die groep.

Plakken op pagina: 
Tags: 
sporten
fysieke training
chemotherapie
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk