662
0

Huidig medisch onderwijs vertraagt Personalized Medicine

In het rondetafelgesprek van de European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) op het jaarlijkse ESMO congres in Madrid kwam naar voren dat het medisch onderwijs nog vijf stappen achterloopt en dat innovators meer ruimte moet kunnen krijgen. Opvallend in deze dialoog is de erkenning dat de patiënt ook een stem moet hebben in deze ontwikkeling.

 

Het grootste struikelblok bij het invoeren van innovatieve behandelwijzen zoals personalized medicine, is het medische onderwijs. Dat zou niet goed genoeg aansluiten op de praktijk. De EAPM is hierom vorig jaar al begonnen met een speciale Summer School.

 

Noodzaak persoonsgerichte behandeling

Medische innovaties zijn een ander belangrijk pijnpunt bij het invoeren van personalized medicine. Het wordt steeds duidelijker dat elke patiënt anders is en daarom een persoonsgerichte behandeling nodig heeft. Dit blijkt uit de onderzoeksgegevens van antidepressiva, maar ook van geneesmiddelen tegen astma, diabetes en alzheimer. In sommige gevallen slaat meer dan de helft van de behandelingen niet aan. Voor kankerpatiënten zou het gaan zelfs om 75 procent. Om hier iets aan te doen zijn innovaties op het gebied van personalized medicine nodig.

 

Geen barrières voor innovators

Een vroegtijdige dialoog tussen de ontwikkelaars van medische technologieën, de toezichthouders en de eventuele prijsbepalende instanties dit proces versnellen en tot lagere prijzen leiden. Ze kan zich echter nog meer inzetten om de barrières voor innovators zo veel mogelijk te beslechten, zo is de conclusie. Met betere geneesmiddelen, slimmere in-vitro diagnostiek, telegeneeskunde en andere technologische verbeteringen kunnen patiënten langer en gezonder zelfstandig blijven leven.

 

Aanslaan behandeling

De EAPM geeft aan dat er binnen Europa bij personalized medicine meer nadruk zou moeten liggen op het onderscheid tussen patiënten bij wie de behandeling aanslaat en bij wie dat niet gebeurt. Dit zal de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen bespoedigen.

 

De rol van de EU

De EAPM constateert dat de EU zich realiseert dat innovaties in de gezondheidszorg goed zijn voor de gezondheid en welzijn van haar burgers. En dat ze weet dat het belangrijk is om de vertaalslag te ondersteunen van wetenschappelijke ontdekkingen naar innovatieve medische producten voor patiënten en zorgverleners.

 

Medische innovaties op ESMO

Op de EAPM-bijeenkomst kwam een aantal innovaties aan bod die tijdens het ESMO congres gepresenteerd werden. Zo hebben patiënten met een zeldzame kankervorm tegenwoordig baat bij DNA-sequencing en zijn er nieuwe geneesmiddelen voor hen. Daarnaast is er diagnostiek op basis van het genoom en bloedtesten om ervoor te zorgen dat patiënten de meest geschikte immunotherapie voorgeschreven krijgen.

 

Preventie

Daarnaast is het op dit moment technologisch mogelijk om personalized medicine ook preventief toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld door op genetische basis persoonlijke risicokaarten op te stellen met daarin richtlijnen voor diegene hoe die het beste gezond kan blijven.

 

Implementatie

De EAPM erkent dat er verschillende processen nodig zijn om deze nieuwe kennis bij de patiënt te brengen. Zo moeten de toezichthouders hun goedkeuring verlenen en er moet een marktprijs bepaald worden. Daarnaast spelen communicatie en implementatie een sleutelrol bij het verwezenlijken van het succes van een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling.

 

Stem van de patiënt

Denis Horgan, EAPM executive director: ‘Het is nog steeds uiterst belangrijk om op het ESMO congres een rondetafelgesprek te houden. We brengen hier veel experts op het gebied van kanker en personalized medicine bij elkaar, zodat we hun verhaal kunnen horen, maar ook dat van de patiënten over alle belangrijke onderwerpen, zoals het onderwijzen van professionele zorgverleners en het invoeren van medische innovaties.‘

 

Plakken op pagina: 
Tags: 
ESMO 2017
personalized medicine
EAPM
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk