577
0

Grote internationale verschillen prijs kankermedicijnen

De kostprijs voor kankermedicijnen varieert wereldwijd sterk. Wanneer landen een meer concurrerende kostprijs willen bedingen, zullen ze beter moeten onderhandelen en zich beter organiseren. Zeker met het oog op de dure immunotherapieën en de nieuwe  gepersonaliseerde behandelingen. 

 

Dat blijkt uit een onderzoek dat Daniel Goldstein van het Rabin Medical Center (Israël) presenteerde op de ASCO annual meeting 2016. Hij vergeleek de kostprijs van 8 gepatenteerde en 15 generische kankermedicijnen in India, China, Zuid-Afrika, Israël, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Amerikanen betalen de hoogste prijs voor gepatenteerde kankermedicijnen - waaronder Avastin, Gleevec en Herceptin - met een gemiddelde kostprijs van 7.727 euro per patiënt per maand. India daarentegen betaalt met 1348 euro per patiënt per maand beduidend minder voor dezelfde kankermedicijnen. In het Verenigd Koninkrijk werd de gemiddelde maandelijkse kostprijs berekend op 2302 euro per patiënt per maand.

 

Zuid Afrika versus de Verenigde Staten
Een vergelijkende analyse voor generische kankermedicijnen, waaronder docetaxel en paclitaxel, geeft aan dat Zuid-Afrika het beste scoort met 108 euro voor een maandelijkse behandeling, terwijl de Verenigde Staten het meeste betalen met 582 euro

 

Link met Bruto Nationaal Product 
Goldstein koppelde de kostprijs van deze medicijnen aan de financiële draagkracht in deze landen. Hij berekende de maandelijkse kostprijs per patiënt in verhouding tot het BNP per inwoner, als indicator voor de koopkracht. De relatieve kostprijs voor gepatenteerde kankermedicijnen is het hoogst in India met 313 procent van het BNP, op de voet gevolgd door China met 288 procent. De Verenigde Staten staan derde in de rij met 192 procent van het BNP, gevolgd door Zuid-Afrika met 157 procent, Groot-Brittannië met 78 procent en tot slot Australië met 71 procent.

Generische geneesmiddelen vertonen eenzelfde trend met op kop China en India met respectievelijk 48 procent en 33 procent van het BNP. Een stuk betaalbaarder zijn deze geneesmiddelen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met beiden 14 procent, Zuid-Afrika met 11 procent gevolgd door Australië met 3 procent. 

 

 

Absolute kostprijs weinig relevant
De vergelijking toont aan dat de absolute kostprijs van een kankermedicijn weinig relevant is voor de toegankelijkheid ervan. Een andere bepalende factor voor de toegankelijkheid is wie deze geneesmiddelen betaalt. In landen met een algemene ziektekostenverzekering zal dit beduidend beter zijn dan in landen waar patiënten de behandeling, al dan niet deels, zelf moeten betalen. 

 

 

Escalerende prijzen
De initiële gemiddelde kostprijs van kankermedicijnen steeg de afgelopen twintig jaar met een tienvoud, en daar lijkt zeker geen eind aan te komen. De resultaten van gepersonaliseerde kankerbehandelingen en immunotherapie zijn veelbelovend, maar de kostprijs is navenant. 
De farmabedrijven zijn zich bewust van hun boodschap: voor het eerst geven kankermedicijnen de mogelijkheid om kanker te transformeren tot een chronische aandoening. Met de nieuwe kankermedicijnen loop die prijs al snel op tot 150.000 en zelfs 300.000 euro per persoon per jaar. 

 

 

 

Tags: 
ASCO
Daniel Goldstein
Rabin Medical Center
Kankermedicijnen
Chantal Boevere
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk