651
0
 
Afbeelding Flickr

Forse wijziging financiering complexe zorg in umc's

Als umc’s complexe medische zorg leveren krijgen zij vanaf 2020 niet langer automatisch extra geld van de overheid. De subsidie wordt voortaan verdeeld aan de hand van het aantal behandelde complexe patiënten. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dat overeengekomen met het ministerie van VWS.

 

De umc’s en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) hebben op dit moment recht op de zogenaamde BBAZ (beschikbaarheidsbijdrage academische zorg). Met deze jaarlijkse bijdrage,  zo’n 670 miljoen euro die wordt verdeeld onder de umc’s en het AVL, kunnen zij voorzieningen in stand houden om zeer complexe zorg te leveren. Het gaat vaak om dure voorzieningen die voor relatief weinig patiënten nodig zijn, bijvoorbeeld voor patiënten met zeldzame aandoeningen.

 

Complexe patiënten

Edith Schippers heeft aan de tweede kamer laten weten dat partijen in een bestuurlijk akkoord afspraken hebben gemaakt over hoe ze die financiering hervormen. Ziekenhuizen moeten zo objectief mogelijk aantonen hoeveel complexe patiënten zij behandelen. En daarvoor zijn labels opgesteld: omschrijvingen van specifieke kenmerken van zulke patiënten. Vanaf 2020 zal dan aan de hand van die labels de Nederlandse Zorgautoriteit bepalen hoeveel complexe patiënten een umc behandelt en hoe groot de BBAZ-bijdrage moet zijn.

 

Ook andere zorginstellingen mogelijk recht op subsidie

Vanaf 2020 zouden ook andere zorginstellingen deze bijdrage kunnen ontvangen als zij een complexe patiëntenpopulatie van bepaalde omvang hebben. Er wordt nog gekeken of de vergoeding wordt geknipt in een vast en een variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal patiënten. Het vaste deel is bedoeld om infrastructuur, kennis en innovatie te vergoeden die een ziekenhuis in huis moet hebben om de doelgroep te behandelen. Tot 2020 zal het nieuwe subsidiesysteem verder uitgewerkt en getest worden. Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat er een overgangsperiode moet worden bepaald voor de umc’s en het AVL om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Plakken op pagina: 
Tags: 
AvL
Antoni van Leeuwenhoek
umc's
complexe zorg
BBAZ-bijdrage
VWS
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk