19063
417
 
Wikipedia

Felle discussies over switch naar biosimilars

Naast het Radboudumc in Nijmegen is ook het ErasmusMC in Rotterdam enthousiast over het gebruik van biosimilars. Het gebruik van deze kwalitatief hoogwaardige kopieën van biologische merkmedicijnen is in opkomst. In de praktijk woedt er een discussie of het switchen van medicijnen wel zo verstandig is.

 

In Europa zijn nu 23 biosimilars toegestaan en er zitten er 19 in de pijplijn. Ook het eerste kankerbiosimilar is in 2016 goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau en door de Amerikaanse FDA. Het aantal biosimilars in Europa zal naar verwachting fors groeien in de komende jaren.

 

Voorstanders

De meningen over de implementatie van biosimilars in het huidige systeem verschillen. Het ErasmusMC en het Radboudumc zijn voorstander om een deel van de huidige duurdere biologicals te vervangen met de goedkopere biosimilars. Radboudumc baseert dit advies onder andere op een ervaring met de biosimilar van een groeihormoon.

 

FMS raadt af

De Federatie voor Medisch Specialisten (FMS) is geen voorstander van het veranderen van medicijnen bij goed ingestelde patiënten. Zo lang niet wetenschappelijk is vastgesteld dat dit niet leidt tot verlies van effectiviteit of ontstaan van immunogeniciteit raden zij dat af. De FMS vindt wel dat bij nieuwe patiënten altijd de voorkeur moet uitgaan naar het goedkoopste middel.  

 

Vereniging Innovatieve geneesmiddelen

De Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma) deelt de mening dat behandelaars biosimilars voorschrijven aan nieuwe patiënten in plaats van huidige patiënten te laten overstappen.

 

Besparing van honderen miljoenen

Het Radboudumc en het ErasmusMC zijn opgetogen over de kostenbesparingen door over te stappen. Volgens hen zou een switch voor de hele Nederlandse zorgsector een besparing opleveren van honderden miljoenen euro's per jaar. Het Radboudumc bespaart op deze manier tonnen per jaar, geld dat elders in de zorg wordt geïnvesteerd.

 

Besparing naar kostbare medicijnen

Het ErasmusMC gebruikt al jaren biosimilars van epo (groeifactor voor rode bloedcellen) en filgrastim (groeifactor voor witte bloedcellen). Met deze twee hebben zij de afgelopen jaren naar eigen zeggen enorm op de geneesmiddelenrekening bespaard. In 2015 hebben ze op de inkoop van het groeihormoon €1,5 miljoen bespaart. Daar is in 2016 nog zo'n €700.000 bijgekomen. Zij zeggen dat de besparingen retour gaan naar de aanvragende afdelingen, onder meer als ruimte voor het gebruik van kostbare nieuwe medicatie.

 

Overheid en artsen nemen voortouw

Frank Hoentjen, MDL-arts in het Radboudumc zegt in een interview dat hij vindt dat de overheid hierin samen met artsen meer het voortouw zouden moeten nemen, mits de werking en de veiligheid van biosimilars aangetoond is. Zij hebben nu tientallen patiënten een biosimilar voorgeschreven in plaats van het oorspronkelijke biologische merkmedicijn.

 

Symposium over overstappen

Om de voor-en nadelen van overstappen helder te krijgen organiseert de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland op donderdag 12 januari een symposium in Amersfoort over ‘overstappen’. Tore Kvien, hoogleraar uit Noorwegen is keynote speaker. Hij begeleidde in Noorwegen de overstap naar biosimilars van 500 patiënten. Arno Vulto, hoogleraar Ziekenhuisfarmacie in het ErasmusMC over het congres:‘Het grotere doel waar wij aan werken is dat er marktwerking op gang komt waarbij de toegang tot geneesmiddelen voor patiënten vergroot worden’, Vulto hoopt dat er zo ruimte komt in het geneesmiddelenbudget voor de nieuwe geneesmiddelen die eraan komen. 

 

Lees hier het congresprogramma.

Plakken op pagina: 
Tags: 
biosimilars
Arno Vulto
Frank Hoentjen
RadboudUMC
Erasmus MC Kanker Instituut
Registreer en beoordeel zelf
3.636365
Gemiddeld: 3.6 (11 votes)
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk