454
0

ESMO: Prognostische waarde MammaPrint aangetoond

Uit een 10-jaarsfollow-up van het observationele onderzoek MicroarRAy prognoSTics in breast cancER (RASTER) blijkt MammaPrint een prognostische waarde te hebben voor patiënten met vroegstadium borstkanker, ongeacht hun lymfklierstatus. De gegevens bevestigen niet alleen de toegevoegde waarde van MammaPrint voor de langetermijn, maar ook het klinische nut. Dat maakte Agendia tijdens het jaarlijkse European Society of Medical Oncology (ESMO)-congres 2017 in Madrid eerder deze week bekend. 

 

Het is voor het eerst dat 10-jaarsdata uit een prospectieve studie beschikbaar zijn gekomen voor een borstkanker genexpressietest en dat geldt ook voor data van lymfeklierpositieve RASTER-patiënten.

Sonja Vliek van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) presenteerde de data met betrekking tot de afstandsmetastasevrije 10-jaars overleving voor de oorspronkelijke 427 patiënten in het RASTER-onderzoek. Patiënten met een MammaPrint Laag Risico uitslag, hadden een uitstekende prognose met een afstandsmetastasevrije overleving van 93,7 procent. Nu 10 jaar na de diagnose wordt de prognostische waarde van de test bevestigd.

 

10-jaarsresultaten bevestigen waarde MammaPrint 

Tijdens het congres werden ook de 10-jaarsdata voor 164 lymfeklierpositieve patiënten uit het RASTER-onderzoek bekendgemaakt. Patiënten met een MammaPrint Laag Risico uitslag met 1–3 positieve lymfeklieren hadden een uitstekende prognose met een afstandsmetastasevrije 10-jaarsinterval van 94,9 procent, terwijl patiënten met een MammaPrint Hoog Risico uitslag een afstandsmetastasevrije 10-jaarsinterval hadden van 80,7 procent. Lymfeklierpositieve patiënten die op basis van klinisch-pathologische factoren een hoog risico op metastasen hadden maar met MammaPrint werden heringedeeld als Laag Risico, hadden een afstandsmetastasevrije 10-jaarsinterval van 95,2 procent na behandeling met chemotherapie. Deze 10-jaarsresultaten bevestigen de waarde van MammaPrint voor het voorspellen van risico op terugkeer van de kanker bij lymfeklierpositieve vroegstadium borstkankerpatiënten. Ook tonen ze aan dat toevoeging van een genexpressietest aan de klinisch-pathologische beoordeling de meest effectieve aanpak vormt voor het personaliseren van de behandeling voor patiënten met vroegstadium borstkanker.


 

Over- en onderbehandeling in vroeg stadium voorkomen

William Audeh, Chief Medical Officer bij Agendia, vindt het feit dat MammaPrint objectieve genetische informatie kan toevoegen aan klinisch-pathologische factoren van onschatbare waarde is voor patiënten en hun artsen bij het nemen van doelmatige behandelingsbeslissingen. Zo kan volgens Audeh over- en onderbehandeling van borstkanker in een vroeg stadium worden voorkomen.

 

Sinds juli wordt MammaPrint aanbevolen voor zowel lymfeklierpositieve als lymfekliernegatieve patiënten, en is opgenomen in de richtlijnen voor de klinische praktijk bij borstkanker van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in een speciale herziening op basis van een beoordeling van de MINDACT-gegevens.

 

Daarnaast werd een subanalyse van de MINDACT-studie gepresenteerd. Uit deze analyse werden 826 patiënten meegenomen met een primaire tumorgrootte van minder dan 1 cm. Van deze patiënten hadden er 196 (24 procent) een klinisch laag risico en een MammaPrint Hoog Risico. Deze patiënten werden gerandomiseerd in een groep die wel of geen chemotherapie ontving. Bij patiënten met een MammaPrint een Hoog Risico profiel bleek chemotherapie van meerwaarde te zijn. Uit de resultaten blijkt dat niet alle kleine tumoren hetzelfde zijn en dat patiënten met borstkanker in een vroeg stadium baat kunnen hebben bij chemotherapie, veilig kunnen worden geïdentificeerd door de combinatie van klinisch-pathologische beoordeling en MammaPrint.


 

Plakken op pagina: 
Tags: 
ESMO 2017
borstkanker
Mammaprint
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk