1356
0

Blog: Pathologie digitaal, een grote stap voor de patient

De pathologie heeft onlangs een grote stap gezet met een landelijk project die de digitalisatie in deze divisie binnen de oncologie in een hogere versnelling kan zetten. Wat doet zo'n stap ten opzichte van de hele oncologische zorgketen en wat kunnen we hiervan leren? 

 

De kankercel is complex, zo ook de organisatie van de oncologie. Maar het zijn de bits and bites gaan zorgen dat de diagnostiek sneller, efficiënter en met minder fouten gedaan kan worden. Die keten in de oncologie bestaat uit meerdere specialismen, meerdere invalshoeken. Laten we eens inzoomen op die van de pathologie, want deze divisie heeft zeer recent een belangrijke stap gezet die veel meer behelst dat het in eerste instantie lijkt.

 

Patholoog Paul van Diest

Om dat te begrijpen moeten we even terug in de tijd. In 2014 heb ik in opdracht van een software leverancier en in samenwerking met pathologen een White paper geschreven over digitale pathologie. Hiervoor heb ik meerdere pathologen geïnterviewd, waaronder Paul van Diest, hoogleraar in het UMCU en al jaren fanatiek NVPP lid, de vereniging voor pathologen. Hij sprak destijds al vol enthousiasme over een nieuw project binnen de pathologie in Nederland dat nauw aansluit bij de werkzaamheden die al in 1971 tot een stichting resulteerde; Palga. Dat is het enige geautomatiseerde landelijke archief ter wereld dat alle data van de (Nederlandse) pathologie labs beheert, uitwisselt en daar al geruime tijd ook innovatieve dingen mee doet, zoals het nieuwe project waar Paul van Diest over sprak.

 

Hollandse nuchterheid 

Ik kan mij het gesprek nog herinneren “Hoe gaan jullie het in hemelsnaam voor elkaar krijgen om al die verschillende (software) leveranciers zover te krijgen, zodat alle software met elkaar kan praten?” Een zelfverzekerde glimlach was zijn eerste antwoord. Het volgende antwoord reflecteerde een bepaalde Hollandse nuchterheid dat heeft geresulteert in een grenzeloos systeem. 

 

PIE

Nu, vier jaar later ben ik heel recent getuige geweest van het officiële startsein van het project waar Paul van Diest destijds over sprak, PIE; pathology Image Exchange. Het project staat als een huis en kan door alle Nederlandse pathologie labs gebruikt worden als zij zich aanmelden. Op het congres werd een video getoond waar de patholoog met veel gemak en snelheid een consult vraagt aan zijn collega en gespecialiseerd longpatholoog Katrien Grunberg. Alles safe en sound, met een paar kliks. Normaal kost dat proces één á twee weken met de mogelijkheid dat weefsel verwisseld wordt of in de route naar de andere patholoog beschadigd, wat een zekere diagnose door twee pathologen bemoeilijkt.

 

Collaboraties

PIE is een resultaat van een samenwerking van de pathologen, stichting Palga, IKNL en  Sectra met een groot stuk commitment , een gebruikmaking van software en kennis die al bestond, maar ‘nog even’ aan elkaar moest worden geknoopt.En naar verluid is Nederland het eerste land ter wereld dat op dit punt staat. De kracht van de digitalisering in de pathologie in Nederland, deze collaboratie zit hem in de vereniging voor pathologen als kartrekkers. Door dit digitale bedje te spreiden aan de voorkant, zullen de circa 50 lab die Nederland nog telt een voor een volledig digitaal gaan werken. Dat zijn er nu nog maar drie. Maar dit project behelst meer dan een sneeuwbal effect in de eigen divisie.  

 

Business case 

Een worflow volledig digitaliseren, is onder andere zo moeilijk, omdat je als management een business case moet verkopen aan je bestuur die in de verste verte niet matcht met de voorgaande budgetten. En de ziekenhuizen staan er niet om bekend om dit soort investeringen even uit de achterzak te halen. Dat moet iets opleveren en daar is een douw zoals dit project PIE bij nodig. Daardoor wordt die uitwisseling van beelden ineens nog aantrekkelijker.

 

Wat levert het op?

Maar wat levert een volledig digitale workflow dan eigenlijk op voor een ziekenhuis? Dat is vrij simpel; snelheid in workflow, een beter overzicht in de diagnostiek, minder fouten, en vooral het openzetten van en deur naar een Utopia aan mogelijkheden.  Meehelpen aan een klimaat voor innovatie in de pathologie. Deep leerning, articifical intelligence, computational pathology (beeldanalyses).  Hoe groter de schaal, des te harder we gaan.

 

Claims voorkomen 

Een hoofdstuk uit het Whitepaper over digitalisering van de pathologie is ook belangrijk om te noemen: ‘Het voorkomen van claims. Claims willen voorkomen is in feite koffiedik kijken, maar verwisselingen komen helaas veel voor en de claims die daaruit volgen zijn voor een Nederlands ziekenhuis budget ‘niet handig’, even los van het leed voor de patiënt. Digitalisering van het hele proces verkleint de kans op fouten aanzienlijk. Ik formuleer het als ‘niet handig’, want de claims in Nederlands zijn peanuts vergeleken bij de miljoenenclaims die ex-patiënten in de VS krijgen.  Dan is het extra bijzonder en ook heel slim dat Nederland toch een koploper is in de deze digitalisatie slag ten opzicht van de VS.

 

Radiologie

Maar hoe doen de andere divisies het? De radiologie heeft een andere werkwijze, maar werkt inmiddels geruime tijd met digitale beelden. Zelfs al eerder dan de pathologie. En dan hebben we het niet alleen over de röntgenfoto’s, de hele workflow tot aan de verslaglegging aan toe wordt of is al gedigitaliseerd.

 

Kinderziektes 

In 2005 publiceerde het RIVM een kritisch rapport voor de inspectie waaruit bleek dat digitalisering in de radiologie zowel positief als negatief uitpakt voor de beeldkwaliteit en de patientendosis. Een omschakeling naar een digitale systemen resulteerde toen nog niet altijd in een dosisreductie. Maar in de meeste gevallen was dat na optimalisatie wel mogelijk. Kortom; de kinderziektes moesten er nog uit.  

 

Termijn voor diagnosestelling

Uiteindelijk draait het om de diagnostiek voor de patiënt en vooral ook een technische verbetering van het multidisciplinaire overleg op vele fronten. Dat brengt mij weer tot een stelling van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatientenorganisatie (NFK). Zij publiceerden recentelijk dat er een landelijk termijn moet komen voor een diagnose stelling. Niet maanden doormodderen, patiënten maar sneller en makkelijker een collegiaal consult vragen of doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum. 

 

Small step 

Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse pathologen deze termijnen kunnen verkorten, door de digitalisatie slag die zij op dit moment maken. Het lijkt net een battle die gaande is om de oncologie volledig te digitaliseren Op schaalgrootte is dit project van de Nederlandse Vereniging voor Pathologen misschien een ‘small step’, maar een big step voor de patiënt als je ziet welke beweging het op gang brengt.

Plakken op pagina: 
Tags: 
IKNL
Nvvp< PALGA
Medical PHIT
Paul van Diest
UMCU
Digitale pathologie
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk