1358
0

Bijdrage kernreactor Petten aan kankerbehandeling genoeg op waarde geschat?

 

Petten, kernenergie en kankerverwekkende stoffen. Kernreactor Petten wil deze drie uit elkaar trekken door middel van een meerjarige campagne. NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) heeft 30 procent van de wereldmarkt in handen. Als wereldwijde leverancier van medische isotopen willen zij de rol die zij hebben bij kankerbehandeling duidelijker laten zien aan de buitenwereld. Wereldwijd worden er tal van mensen geholpen met medische isotopen uit de reactor van Petten. De vraag blijft stijgen, maar hoe zit het met de productie?

 

De Vereniging voor nucleair geneeskundigen heeft eerder laten weten dat zij hopen dat het nieuwe kabinet inziet wat voor consequenties het heeft voor kankerpatiënten als Petten het niet zou redden. Waar zitten de grootste knelpunten nu en waarom zijn er geen lange termijn alternatieven voor deze productie? 

 

Forse toename in komende jaren 

Naar verwachting zal de komende 20 jaar het aantal kankergevallen met 70% stijgen, terwijl er slechts 6 reactoren die medische isotopen kunnen produceren, waarvan er één moet sluiten. De vraag naar medische isotopen neemt wereldwijd dus toe, terwijl het aanbod afneemt.

 

30.000 per dag

Het is de eerste keer dat de NRG, de moedermaatschappij van de reactor naar buiten treedt met een campagne waaruit hun aandeel blijkt voor oncologische behandelingen. NRG gebruikt en beheert de onderzoeksreactoren in Petten, die eigendom zijn van de Europese Unie. Om de medische isotopen in beeld te brengen is het platform 30.000perdag.nl gelanceerd. Dat getal staat voor het aantal mensen dat per dag gebaat is bij medische Isotopen die de kernreactor in Petten maakt.

 

Emotie overbrengen

‘Wij zijn een wetenschappelijk instituut en hebben altijd de neiging om uit te leggen wat we doen’, aldus woordvoerder Cora Blankendaal. ‘Maar dat werkt niet altijd. Soms moet je emotie laten zien om en boodschap over te brengen.’ Dat doen ze in een aantal video’s van mensen die genezen zijn van kanker vanwege een behandeling waarbij medische isotopen noodzakelijk zijn, de radiotherapie.

 

Informatiepark

Op het platform is een online informatiepark gebouwd waar je een virtueel bezoek kunt brengen aan verschillende onderdelen van de productieketen van medische isotopen: van grondstoffen tot reactor in Petten tot toepassingen in het ziekenhuis. 

 

Misvattingen 

De campagne is mede gelanceerd omdat er nog altijd misvattingen zijn dat de reactor kernenergie zou produceren wat kankerverwekkend zou zijn. De primaire activiteit van de reactor in Petten is de productie van medische isotopen.

 

Sterk verouderd

Behalve in Nederland worden er op enkele andere plaatsen ter wereld medische isotopen geproduceerd, onder meer in Canada en in België. Ook deze kernreactoren zijn allemaal gebouwd rond 1960 en sterk verouderd. Als Petten moet sluiten, kan de productie hier niet zomaar worden opgevangen. Dan dreigt een tekort aan medische isotopen.

 

NIeuwe kabinet

De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse vereniging voor Nucleaire Geneeskunde hopen dat het nieuwe kabinet snel knopen doorhakt of er een nieuwe kernreactor moet komen die de huidige onderzoeksreactor in Petten gaat vervangen. De artsenvereniging hopen dat hier snel over wordt beslist in Den Haag om de medische isotopen zeker te stellen

 

Regering moet beslissen

"Als medische isotopen wegvallen, hebben we een heel groot probleem voor onze patiënten", zegt Lioe-Fee de Geus-Oei, hoogleraar Nucleaire Geneeskunde en voorzitter van de NVNG. "Het is natuurlijk niet aan ons, aan de medische professie, om te beslissen of en waar die kernreactor komt. Maar de regering moet die beslissing wel op zeer korte termijn nemen."De reactor is al ruim 50 jaar in gebruik. Om veiligheidsredenen lag de isotopenproductie in een paar jaar geleden stil. Daardoor dreigde een wereldwijd tekort. Pas sinds februari 2014 draait de reactor weer.

 

Opruimen kernafval

De kernreactor in Petten kampt al jaren met allerlei problemen op het gebied van veiligheid of financiën. NOS meldt eerder dit jaar dat er financiële uitdagingen zijn rond het opruimen van het kernafval. Dat zou 71 miljoen euro duurder uitvallen. En enkele jaren geleden dreigde een sluiting van de leverancier van isotopen. Er was toen 80 miljoen euro nodig om NRG draaiende te houden. Sluiting is toen voorkomen.

 

Alternatieven

Radiotherapie is afhankelijk van isotopen en mede vanwege de problemen rond Petten zijn er andere manieren bedacht om ze te produceren. Maar deze productie dekt maar een klein deel.In Nederland zijn er vier ziekenhuizen die cycolotrons produceren.  Het overgrote deel van de medische isotopen kan niet in een cyclotron gemaakt worden en moet uit een kernreactor uit Petten komen.

 

Therapeutische isotopen

Een persvoorlichter van NRG zegt hierover in Nemo Kennislink: “In de reactor in Petten worden ook veel isotopen gemaakt waarmee kanker wordt behandeld, zoals leverkanker, prostaatkanker en alvleesklierkanker”, Deze zogenoemde therapeutische isotopen van bijvoorbeeld iridium, holmium en lutetium kunnen alleen via de reactor-route worden geproduceerd.”

 

Gaat over patienten 

Nucleair geneeskundigen willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe blijft de productie op korte en lange termijn verzekerd en wie is daarvoor verantwoordelijk. "De discussie over Petten gaat al heel lang over allerlei andere zaken dan over de medische isotopen", zegt nucleair geneeskundigen De Geus-Oei. "Maar wat niet in de discussie betrokken wordt en wat wij wel voor het voetlicht willen brengen is dat het ook over mensen gaat, over patiënten." 

 

Werkgroep van de minister

Voormalig minister Schippers van VWS heeft vorig jaar een werkgroep ingesteld die moet kijken naar de levering van de isotopen op lange termijn. Die werkgroep onderzoekt ook andere manieren om medische isotopen te verkrijgen.

 

Toegang voor de patient 

Volgens Schippers is de toegang van de patiënt tot de juiste zorg het belangrijkst. Waar de medische radio-isotopen worden ontwikkeld vindt zij minder ter zake doen. Het is nu zet aan de nieuwe minister van VWS, want het ziet ernaar uit dat de productie van alternatieven nog geen perspectieven en zekerheden kunnen bieden voor de toekomst. 

Plakken op pagina: 
Tags: 
Nucleaire Geneeskunde
Petten
NRG
Vereniging nucleair geneeskundigen
Kelly Nijhof
Lioe-Fee de Geus-Oei
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk