303
0
 
Multipele myeloom

Bestaande medicijnen mogelijk geschikt voor zeldzame kankervormen

Het Centre for Personalised Cancer Treatment (CPCT), een samenwerkingsverband van meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen, onderzoekt of bestaande doelgerichte therapieën ingezet kunnen worden tegen andere kankersoorten die dezelfde kenmerken delen. Deze aanpakt blijkt te werken. Ze presenteerden hun voorlopige resultaten op het ESMO 2017 congres.

 

Het CPCT heeft via 23 deelnemende ziekenhuizen de biopsies van gemetastaseerde kankervormen verzameld. Die hebben ze met Whole Genome Sequencing geanalyseerd. Zodoende hebben ze een database opgebouwd van meer dan 2000 patiënten met uiteenlopende kankervormen.

 

Het onderzoek

Voor hun studie, die in 2016 begonnen is, hebben ze tot dusverre meer dan 70 geschikte patiënten gevonden. Het gaat om volwassenen met solide tumoren, glioblastoma, lymfoma of met multipel myeloom voor wie er geen standaardbehandeling is. Van hen hebben ze kankercellen gesequenced om het DNA ervan die in kaart te brengen. Op basis van de kenmerken van hun tumor krijgen ze een anti-kankermedicijn dat al is goedgekeurd als behandeling voor een andere kankervorm.

 

De resultaten

Het onderzoeksteam heeft bij meerdere groepen patiënten klinische resultaten gezien, variërend van een stabiel ziekteverloop gedurende minimaal 16 weken tot volledig remissie. Het gaat om groepen die onder andere immunotherapie, een PARP-inhibitor of een combinatie van antilichamen kregen.

 

Toepassing

Dit onderzoek toont aan dat het loont voor deze subgroepen voor wie er geen behandeling is, om bestaande geneesmiddelen op basis van DNA-sequencing breder in te zetten. Bovendien is er het voordeel dat dit snel toe te passen is en er niet geïnvesteerd hoeft te worden in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

De onderzoekers bespreken nu met de toezichthouder hoe ze dit zo snel mogelijk in de kliniek in kunnen zetten.

Plakken op pagina: 
Tags: 
Multipele Myeloom
Center for Personalized Cancer Treatment
ESMO 2017
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk