1816
0

Bankensector kan schulden voorkomen kankerpatiënt

Waarom zou iemand zijn bank zo snel mogelijk moeten inlichten zodra de diagnose kanker valt? Wat levert dat de kankerpatiënt, de bank én de economie op? Door de sterke verbetering van de kankerbehandelingen en door de vergrijzing zal het aantal overlevers en langdurige palliatieve patiënten de komende jaren exponentieel toenemen. Doordat er meer mensen kanker overleven is er een verschuiving ontstaan naar aandacht voor revalidatie en re-integratieprogramma’s, zodat mensen hun leven weer op kunnen pakken. De groep mensen die financiele problemen krijgt vanwege de diagnose kanker blijven vooralsnog onbesproken en dat is niet zonder gevolgen. Uit een analyse blijkt dat gespecialiseerde hulpteams van banken kankerpatiënten zouden kunnen ondersteunen waarmee financieel leed voorkomen wordt.

 

‘Banken hebben een zorgplicht ten aanzien van kwetsbare klanten. Het steunen van mensen met kanker zou een prioriteit moeten zijn.’, dat stelt het Britse Macmillan Cancer Support’s team (MCS team), een groep onderzoekers, analytici en Public Affairs experts.

 

Stijging aantal kankerpatienten 

Een beleidsanalist van dit MCS team concludeert na een analyse dat het tijd is om de bankensector wakker te schudden zodat financiële problemen bij (ex-)kankerpatiënten worden voorkomen. En dat wordt de komende jaren nog belangrijker omdat uit onderzoek blijkt dat het aantal kankerpatiënten schrikbarend toe zal nemen. In 2020 zal de helft van de mensen ooit kanker krijgen. En het aantal mensen dat de behandeling overleeft neemt toe.

 

Snel actie

De experts van het Macmillan Cancer Support team adviseren banken, branche organisaties en de overheid zo snel mogelijk actie te ondernemen. Veel mensen met kanker maken hun diagnose liever niet bekend. Ze denken dat hun bank hen niet kan helpen of ze bang zijn dat dit negatieve gevolgen zal hebben. Dit is een van de grootste uitdagingen voor banken, want als ze niet weten welke klanten kanker hebben, wordt het een stuk moeilijker om hun de juiste steun te geven. De bankensector in Nederland heeft deze speciale hulpprogramma's niet. 

 

Reactie Nederlandse Vereniging van Banken

In een reactie op het artikel over de analyse van Britse Macmillan Cancer Support’s team meldt de Nederlandse Vereniging van Banken dat zij de stijging van het aantal kankerpatienten zeer betreuren. Zij onderstrepen de zorgplicht voor kwetsbare klanten in de Wet Financieel Toezicht. Deze wet geldt in de basis ter bescherming van klant en bank. De wet bestrijkt echter een breed beeld van 'de kwetbare mens', zoals in geval van werkeloosheid of echtscheiding. Er is op dit moment in de bankensector in Nederland nog geen specifieke aandacht voor klanten met kanker. De vereniging geeft aan dat de interesse in dit onderwerp echter groot is en zij geven aan dat zij willen verkennen of er een rol is weggelegd voor De Nederlandse Vereniging van Banken, aldus de woordvoerder.

 

Grote voordelen 

In 2015 schreef het MCS team een rapport waarin ze beschrijven wat er door de bankensector gedaan moet worden om mensen met kanker te helpen met de financiële consequenties van hun diagnose en behandeling. Zijn claimen dat het geven van steun die specifiek op de situatie met kanker is gericht grote voordelen kan opleveren voor mensen met kanker. Het kan ze helpen om aan alle financiële verplichtingen te voldoen als ze te maken krijgen met de financiële gevolgen van hun diagnose.

 

Voortouw

Het MCS team heeft het voortouw genomen, waardoor deze inventarisatie gemaakt kon worden. In 2016 kreeg de Macmillan Support Line meer dan 11.000 hulpaanvragen van mensen die advies nodig hadden voor hun bankzaken, hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Het aantal hulpvragen is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Samen met de resultaten van het laatste onderzoek naar de financiële ervaringen van mensen met kanker, toont dit aan dat veel (ex-) kankerpatiënten in Groot Brittannië nog steeds niet de steun krijgen die ze nodig hebben.

 

Analyse verbeterpunten

In een verslag van het MacMillan Cancer Support’s team zetten ze uiteen hoe de bankensector verbeteringen kan doorvoeren. Daaruit bleek het volgende:  

 

  • 11% licht hun bank in over hun diagnose.
  • 5% heeft specifiek contact gezocht met de bank om het hun te vertellen.
  • 6% heeft het verteld tijdens een gesprek over een ander onderwerp.
  • Van de mensen die zorgen voor iemand met kanker, heeft 33% hun bank ingelicht over de diagnose van degene voor wie zij zorgen.
  • 21% heeft doelgericht contact gezocht met de bank om het hun te vertellen.
  • 12% heeft het verteld tijdens een gesprek over een ander onderwerp.

 

67% van de mensen die met kanker leven, zei dat als er zichtbaar geadverteerd zouden worden voor financiele hulp bij kanker, dat meer mensen hun bank om advies zouden vragen.

 

Gespecialiseerd hulpteam 

Van meer dan de helft van de mensen die hun diagnose wel aan hun bank doorgaven, was (58%) tevreden over hoe hiermee werd omgegaan. Een derde werd doorverwezen naar gespecialiseerde hulpteams. Die hadden een speciale training gehad en konden sommige klanten flexibelere mogelijkheden aanbieden, zodat deze kankerpatienten meer speelruimte hadden om hun financiën effectiever te beheren.

 

Vroeg stadium 

Het MCS team adviseert om de diagnose kanker bij klanten in een zo vroeg mogelijk stadium met de bank de delen. Daarnaast roepen zij op om nieuwe interventiemethodes te ontwikkelen, zodat ze op proactieve wijze mensen kunnen helpen voordat er financiële problemen ontstaan.

 

Studie VS

Niet alleen in Groot Brittannië zijn de negatieve financiële consequenties onder de loep gehouden. Uit een grote studie uit de Verenigde Staten (2011) blijkt dat bijna 30 procent van de kankeroverlevers gebukt gaat onder financiële problemen veroorzaakt door de behandeling voor kanker. Deze analyse is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Cancer van de American Cancer Society. De studie onthult dat financiële problemen een negatief effect hebben op het herstel van kankerpatiënten.

 

Psychische problemen 

De ex-kankerpatiënten met geldzorgen maakten zich meer zorgen over hun kankerbehandeling en mogelijke terugkeer van de ziekte in vergelijking met overlevenden van kanker die geen financiële problemen hadden. Naarmate het aantal financiële problemen van kankerpatiënten toenam, daalde de kwaliteit van leven en nam het risico op depressieve stemming, psychische problemen en zorgen over kankerherhaling toe.

 

Faillisement

De onderzoekers identificeerden ook de effecten van verschillende soorten financiële problemen op de kwaliteit van leven: faillissement verklaren ging gepaard met een verlaging van de levenskwaliteit met 20 tot 25 procent, terwijl zorgen over het betalen van grote medische rekeningen verband hielden met een reductie van 6 tot 8 procent. "Het verminderen van de financiële last van kankerzorg vereist geïntegreerde inspanningen en de bevindingen van het onderzoek zijn nuttig voor programma's voor overleving van zorg, oncologen, betalers, farmaceutische bedrijven en patiënten en hun familieleden", aldus een van de onderzoekers.

 

Patientverenigingen 

In Nederland melden patiëntverenigingen dat financiële problemen bij kankerpatiënten, kankeroverlevers en partners van overleden kankerpatiënten veel voorkomt, maar het is niet bekend hoe groot dit percentage is. Kanker.nl adviseert dat zorgkosten in sommige gevallen kunnen worden afgetrokken bij de belastingdienst en dat de zorgverzekeraar in sommige gevallen ook van dienst kan zijn. Ook zouden er speciale fondsen zijn om mensen te ondersteunen als er geen andere optie is. Kanker.nl verwijst bij grote problemen contact op te nemen met NIBUD, een onafhankelijk voorlichtings instituut dat burgers en bedrijven adviseert en begeleiding kan geven op het gebied van geldzaken en (grote) financiele problemen. NIBUD meldt dat er geen speciale regeling is voor kankerpatienten.

 

Financiele consequenties even hard

De voorzitter van de American Cancer Society onderstreepte recent dat naast de heftige fysieke als mentale nawerking van de kankerbehandeling blijkt dat de financiële consequenties bijna even hard kunnen zijn voor die kankerpatienten die dat erbij krijgen. De analyse van het Britse Macmillan Cancer Support’s team geeft aanwijzingen dat zowel de patiënt als de bank erbij gebaat is om op het moment van de diagnose direct de bank te betrekken bij het zorgpad en in sommige gevallen extra begeleiding te geven bij financiële zaken. De bank zou hier een speciaal programma voor moeten opstellen zodat het risico op zware financiele problemen wordt verlaagd of zelfs weggenomen.  

 

 

Dit artikel is geschreven door Kelly Nijhof. Het oorspronkelijke artikel is een aanleiding tot een journalistieke focus op de financiële situatie van Nederlandse (ex-)kankerpatiënten en hun partner. Vragen en opmerkingen graag mailen naar kelly@oncology.nl

Plakken op pagina: 
Tags: 
bankensector
Kelly Nijhof
financiële problemen na kanker
American Cancer Society
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk