450
0

AYA 'Jong en kanker' en IKNL werken samen voor betere kankerzorg

Het nationaal AYA (Adolescents & Young Adults) ‘Jong en Kanker’ Platform gaat samenwerken met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Om het nationale karakter te benadrukken is het platform vanaf dit jaar gevestigd in het kantoor van IKNL. De samenwerkende organisaties willen de zorg voor jongvolwassenen met kanker voortdurend verbeteren aan de hand van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat is toegespitst op kanker tijdens de AYA-leeftijd. Verder wordt de kwaliteit van de AYA-zorg op peil gehouden door onderwijs over leeftijdsspecifieke zorg.

 

Door de samenwerking ontstaat een win-win situatie. Het AYA Platform kan gebruik maken van het IKNL-netwerk, expertise ontwikkelen en het inrichten van transmurale zorgpaden, richtlijnen en beslisbomen. Ook kan de kennis op het gebied van implementeren van multidisciplinaire onderwijsmodules verder worden ontwikkeld. Andersom kan het platform het IKNL voeden met kennis over leeftijdsspecifieke integrale zorg, over wensen en behoeften van jonge mensen met kanker, netwerkvorming en co-participatie.

 

Shared decision

Een AYA wordt op gelijkwaardige wijze betrokken bij het nemen van behandelkeuzes: het is zijn lijf en zijn leven. AYA-zorg is van toepassing ongeacht de tumorsoort of de fase van zijn ziekte. De zorg start bij de diagnose en bestaat uit het multidisciplinair AYA-team (behandelend arts, verpleegkundig specialist, medisch psychloog en het maatschappelijk werk), een speciale AYA-lounge in het ziekenhuis waar lotgenoten elkaar kunnen treffen en de online AYA4 community.

 

Netwerk voor de beste kankerzorg jongvolwassenen

Het AYA Platform is in 2013 opgestart met leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar. Dit platform is een initiatief van het AYA Expertise Centrum van het Radboudumc in Nijmegen. Inmiddels nemen acht UMC’s en een aantal algemene ziekenhuizen deel aan het platform. Het doel is om aan elke jongvolwassene met kanker de beste zorg te leveren. Nederland is ingedeeld in zes regionale netwerken en binnen elk netwerk zijn één tot twee AYA-centra gevestigd. Jonge patiënten kunnen worden verwezen naar deze centra op basis van toenemende complexiteit. De centra zijn ook beschikbaar voor professionals als kenniscentrum voor leeftijdsspecifieke kankerzorg. De regionale netwerken staan hier vermeld.

Plakken op pagina: 
Tags: 
AYA
IKNL
Nationaal AYA Platform
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk