375
0

AVL wil cognitieve problemen kankerpatiënten online testen

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) wil kankerpatiënten minder belasten bij het vaststellen van de ernst van cognitieve problemen na een behandeling voor kanker. Daarom wil het ziekenhuis onderzoeken of online testen minder belastend zijn dan de klassieke papieren variant. Steeds vaker wordt therapie, zorg of nazorg online aangeboden.

 

Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een schriftelijk, klassiek neuropsychologisch onderzoek waarbij met tests wordt gekeken naar cognitieve functies zoals geheugen, aandacht, concentratie en snelheid van informatieverwerking. Deze tests worden vaak als intensief ervaren. Daarom onderzoekt het AVL of online testen minder belastend zijn. Voor dit onderzoek worden 100 gezonde deelnemers gezocht die als controlegroep willen meedoen.

 

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van neuropsychologische tests die in 2014 zijn ontwikkeld door Heleen Feenstra voor kankerpatiënten in het AVL. Het doel was om voor de patiënt een minder belastende manier te ontwikkelen om het cognitief functioneren te meten.

 

Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis onderzoekt online vragenlijst

Ook het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg start met een onderzoek naar het effect van de inzet van online vragenlijsten om de gezondheid van patiënten in beeld te krijgen. De verwachting is dat deze methode minder belastend is voor de patiënten omdat gebruik wordt gemaakt van Computer Adaptief Testen (CAT). Met deze methode selecteert de computer steeds vragen op basis van het antwoord op de vorige vraag. Na 3 tot 7 vragen is al een nauwkeurige schatting gemaakt van iemands gezondheidstoestand en op basis daarvan kan een behandeling op maat worden gemaakt.

 

Half september start het onderzoek bij patiënten die na een beenbreuk geopereerd moeten worden. Als het onderzoek succesvol is, dan zal de CAT-software gekoppeld worden aan de twee meest gebruikte elektronische patiëntendossiers in Nederland.

 

Hoestie.nu?

Dat steeds meer zorg en nazorg digitaal plaatsvindt blijkt wel. Ook een digitale tool die kankerpatiënten helpt om hun sociale omgeving te informeren over hun ziekte, is een succes en won onlangs de Roche Oncology Award 2017. Initiatiefnemer en ervaringsdeskundige Anna-Eva Tulkens (35) kwam op het idee om de communicatiedrempels te verlagen en het psychosociale welzijn van patiënten en hun naasten te verbeteren. Zij heeft inmiddels een samenwerkingsverband met het Maastricht UMC+.

 

De tool biedt een overzichtelijke ruimte, met een tijdlijn waarop belangrijke momenten zoals behandelingen en controles kunnen worden gedeeld. Per onderdeel kan worden aangegeven voor wie het beschikbaar is, zo kunnen onderdelen alleen geschikt zijn voor familie, terwijl andere onderdelen ook voor collega’s te lezen zijn.

 

Cognitieve gedragstherapie via internet

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) deed onderzoek naar vrouwen die na borstkanker ernstige seksuele problemen ervaren. Uit de studie waar 169 vrouwen aan mee deden blijkt dat zij geholpen kunnen worden via cognitieve gedragstherapie via internet. Bij 63 procent van de vrouwen die deelnamen aan de therapie trad een klinisch significante verbetering van het seksueel functioneren op. Dat was een groot verschil ten opzichte van de vrouwen die geen behandeling kregen, slechts een klein deel daarvan ervoer na enige tijd wel verbetering, maar niet zo sterk als bij de behandelde groep.

 

Volgens onderzoeker Lisanne Hummel verlaagt internettherapie de drempel en vinden ex-patiënten het prettig dat zij op zelfgekozen momenten de therapie kunnen volgen.

Plakken op pagina: 
Tags: 
AvL
cognitieve problemen
Registreer en beoordeel zelf
0
Nog geen stemmen
Deel dit bericht!
Openbaar
Persoonlijk